Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Toán 11 Thắc mắc về cấp số nhân

    Theo mình nó chỉ đơn giản là u1 = 1, q = 1/2 thay vào công thức tổng của cấp số nhân ấy
Top Bottom