Kết quả tìm kiếm

  1. congcuhuuich

    Tin học sử dụng HiBitUninstaller để remove chương trình ra khỏi máy tính hoàn toàn, không còn file rác

    Những khó khăn khi gỡ cài đặt. Sau khi dùng chương trình ta muốn gỡ cài đặt, thường dùng trình gỡ cài đặt đi theo phần mềm, hay dùng control panel của windows, nhưng những chương trình này thường không triệt để, nó để lại một số file, hoặc thư viện mẫu như key, log đi kèm, điều này là để sau...
Top Bottom