Kết quả tìm kiếm

  1. Duonn

    Toán 9 Giúp mình bài này với ạ

    Cho (O) , điểm M nằm ngoài đường tròn. Kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB sao cho góc AMB = 90 độ. Điểm C trên cung nhỏ AB, kẻ tiếp tuyến với (O) cắt MA, MB lần lượt tại P, Q. Biết bán kính R=5cm a) chu vi tam giác MPQ? b) Góc POQ bằng bao nhiêu độ?
Top Bottom