Kết quả tìm kiếm

  1. tranletuananh919

    Toán 9 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

    Cho tam giác ABC nhọn, M là trung điểm BC. N thuộc AM sao cho MN=MB. Kẻ NH vuông góc BC. P, Q thuộc AB, AC sao cho HP vuông góc BN, HQ vuông góc CN. HP cắt BN tại E, HQ cắt CN tại F. CMR: a) PQ // EF b) BC là tiếp tuyến của (PHQ).
Top Bottom