Kết quả tìm kiếm

 1. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Tìm GTLN của biểu thức

  Xét hai số phức z_{1}, z_{2} thỏa mãn: \left|z_{1}\right|=2,\left|z_{2}\right|=3 và \left|z_{1}-z_{2}\right|=4. Giá trị lớn nhất của biểu thức T=\left|2 z_{1}-3 z_{2}+3-4 i\right| bằng: A. \sqrt{131}+5. B. \sqrt{115}+25. C. \sqrt{131}+25. D. \sqrt{115}+5. Cho em xin lời giải chi tiết ạ!
 2. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Tìm số điểm cực trị

  Cho em xin lời giải chi tiết ạ
 3. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến qua đồ thị

  Cho hàm số f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+a có đồ thị y=f'(x) như hình vẽ. Hàm số y=g(x)=f(1-2x)f(2-x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. (\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}) B. (-\infty,0) C. (0,2) D. (3,+\infty) Cho em xin lời giải chi tiết ạ
 4. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Tìm GTNN qua đồ thị

  Cho hàm số y=f(x) có đồ thị y=f'(x) là đường cong trong hình vẽ bên. Gía trị nhỏ nhất của hàm số g(x)=f(2x+1)-4x-3 trên đoạn [-1,\dfrac{1}2] bằng Cho em xin lời giải chi tiết ạ
 5. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Giải bất phương

  Cho em xin lời giải chi tiết ạ
 6. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

  Cho em hỏi sao lại ra được "e" ở những dòng cuối vậy ạ?
 7. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Hình học

  Cho em hỏi câu 49 ạ
 8. ntruc2319@gmail.com

  Toán 12 Ứng dụng tích phân

  Cho em hỏi tại sao lại ra được dấu trừ trong ô vuông đỏ vậy ạ?
Top Bottom