Kết quả tìm kiếm

 1. kingsman(lht 2k2)

  Toán hệ phương trình đối xứng loại I, II

  cần bài nào bạn ơi mình sẽ hướng dẫn cách này cơ bản còn dễ đó đội tuyển toán toàn mấy bài hệ bất pt ...cần đánh giá ..rất rất phức tạp cố lên nào
 2. kingsman(lht 2k2)

  [Tin 11] Viết chương trình đơn giản

  real là số thực mà h ;phut; s có khi nào âm đâu bạn thường thì đề cho luôn ct rồi ...còn cái công thức này thì nhớ cũng dc ...
 3. kingsman(lht 2k2)

  [Tin 11] Viết chương trình đơn giản

  readln là dc rồi ko cần readln(d); làm gì đúng rồi mà để bạn cho thiếu mất hồi này đề ko thấy d ở đâu mất (vắng ct d)
 4. kingsman(lht 2k2)

  [Tin 11] Viết chương trình đơn giản

  chỗ đó có nghĩ là nhập số giay xong rồi gán 1gio =3600 và đổi ngược lại phút cũng vậy
 5. kingsman(lht 2k2)

  [Tin 11] Viết chương trình đơn giản

  bài 2 đây bạn nhé Program doi_gio_phut_giay; Uses crt; Var gio, phut,giay, x:longint; Begin Clrscr; Write('Nhap vao so giay: ');readln(x); gio:= x div 3600; x:=x mod 3600; phut:=x div 60; x:=x mod 60; Writeln('Ket qua = ', gio,'gio : ', phut, 'phut : ', x, 'giay'); Readln; Readln; End.
 6. kingsman(lht 2k2)

  Toán Phương trình bậc 1, bậc 2

  tùy bạn thôi .mình thấy thế x=-can 10 nhanh hơn
 7. kingsman(lht 2k2)

  Toán [Lớp 10] Tìm x

  xét chắc dc ...còn tuy nhanh hơn c3 phần này chưa dạy cách liên hợp pt ,hệ pt vậy thì liên hợp sợ khó hiểu với @Kagome811 và dễ bị thầy cô làm khó
 8. kingsman(lht 2k2)

  Toán [Lớp 10] Tìm x

  liên hợp rồi +1̣cái dầu ̣̣Căn đầu á cái 3 căn thứ ba á -1 máy lỗi gõ latex ko dc em @Ann Lee giúp anh trình bày dc ko lỗi gõ ko dc số unikey chuẩn sang dạng ko xác đinh dc ..và nó bị virus luôn
 9. kingsman(lht 2k2)

  Toán Phương trình bậc 1, bậc 2

  làm hai lần vi-et mất công bạn ơi x=- căn 10 thế vào pt đầu tiên xong giải cho nhanh
 10. kingsman(lht 2k2)

  Toán Phương trình bậc 1, bậc 2

  tính den-ta=-12m+17 den-ta>0 =>m<17/12 hệ thức vi ét x1x2=m^2-2 x1+x2=2m-3 để x1x2=8 <=>m^2-2=8 m^2=10 =>m =+-căn 10 (all ko thỏa mãn) vây,,,,,,,,,,,,,
 11. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  đúng rồi bạn mà cái bình căn đó mình lấy dk nên nó dương
 12. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  dk :x>=1 (*)<=>(x+4-x+1)can x-1=0 =>x=1(tm)
 13. kingsman(lht 2k2)

  Toán [Lớp 10] Tìm x

  cách hệ thì khá ok rồi đó nhưng anh thấy bài này liên hợp nhanh hơn nghiệm đẹp nên liên hợp 3 dong ra nghiem khá đẹp rồi p/s : máy anh đang lỗi gõ latex không dc nên ko ghi cụ thể chỉ để xuất cách liên hợp nhanh hơn
 14. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  ko bạn nhé nó gần như ko có gì liên quan đến dk của bài toán
 15. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  dk x#m và x# 1 (x+2)(x-1)=(x+1)(x-m) <=>x^2-x-2=x^2+(1-m)x-m <=>(m-2)x=2-m giải như bài mình đã hướng dẫn nhớ biện luận phải xem lại dk nhé
 16. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  kiểm bài này có 1 một mô tiếp dk x#1 và x#2 nhân quy đồng mẫu (x+m)(x-2)=(x+3)(x-1) <=> x^2+(m-2)x-2m=x^2+2x-3 <=>(m-4)x=2m-3 tới đây dễ rồi biện luận pt bậc nhất
 17. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  nhận hết nhé ... Nhận hết nhé mình đã cm a luôn >0 với mọi x thuộc R rồi dk a>=0 là sai nhé vế trong căn đã dương thì chắc chắn a dương ko cần đặt dk
 18. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  ko cần dk cho a nhé em x^2-4x+13=0 <=>(x^2-2)^2+9>=0( với mọi x thuộc R)
 19. kingsman(lht 2k2)

  Toán 10 Phương trình vô tỉ

  gõ lại bạn ơi ...gõ lại nhanh nhé mình sẽ hỗ trợ nhanh xong rồi còn làm hóa nữa mình chỉnh ko dc cái latex hỏng của bạn
 20. kingsman(lht 2k2)

  Toán phương trình

  a) x^{2}-4x+13-4\sqrt{x^{2}-4x+13}+3=0 (*) đặt t=\sqrt{x^{2}-4x+13} ( ko cần dk nhé (*) <=>t^2-4t+3=0 t=1 và t=3 bình lên giải dc x nhé b) biện luận theo t^2-4t-8-3m=0 lập den-ta ' rồi biện luận nhé
Top Bottom