Kết quả tìm kiếm

 1. ~♥明♥天♥~

  Toán Bất đẳng thức và cực trị

  1.Cho a>b>c thỏa mãn a+b+c=1 và ab+bc+ac>0. Tìm GTNN : A =\frac{2}{a-b}+\frac{2}{b-c}+\frac{2}{a-c}+\frac{5}{\sqrt{ab+bc+ca}} 2. Cho a, b \geq 0, a+b=2 . Tìm GTLN của : Q = (a^{2}+1)(b^{2}+1) 3. Cho a,b,c>0 thỏa abc=1. Tìm GTLN của : P =...
 2. ~♥明♥天♥~

  Toán Toán 9

  c^{2}+2(ab-ac-bc)=0 = >a^{2}+b^{2}+c^{2}+2(ab-ac-bc)=a^{2}+b^{2}=>\left\{\begin{matrix} a=a^{2}+c^{2}+2(ab-ac-bc) & & \\ b=b^{2}+c^{2}+2(ab-ac-bc) & & \end{matrix}\right. Khi đó ta có ...
 3. ~♥明♥天♥~

  Toán 9

  Có thể viết lại (P) và (d) không bạn !! Mình không hiểu lắm !!
 4. ~♥明♥天♥~

  [Sinh nhật diễn đàn] Cập nhật thông tin thành viên đã nhận được quà

  *Giơ tay* Em năm nay lớp 9 là cuối cấp rồi !!:D:D
 5. ~♥明♥天♥~

  [Điểm danh] Lập kỷ lục nhiều TV online nhất trên diễn đàn

  Điểm danh!! Tôi đã có mặt!!Còn bạn? @_Đặng_Vân_281102_
 6. ~♥明♥天♥~

  ai biết lập nick weibo không giúp mình với

  Như facebook nhưng là mạng xã hội Trung Quốc !!
 7. ~♥明♥天♥~

  Toán Toán đại 9

  3b nhé Gọi 3 STN liên tiếp cần tìm là a-1, a, a+1 (a thuộc Z+) Theo bài ra ta có: a(a-1)+a(a+1)+(a+1)(a-1)=1727 <=> 3a^2-1=1727 <=>3a^2=1728 =>a^2=576 => a=24 ( vì a thuộc Z+) => 3 STN cần tìm là 23,24,25
 8. ~♥明♥天♥~

  Toán Tứ giác nội tiếp

  1. Từ A nằm ngoài (O), vẽ tiếp tuyến AM, AN và cát tuyến ACD. B thuộc cung CM không chưa D, H là giao điểm của MN và BD, E là giao của CH và (O). a, Gọi K là giao điểm của AH và đường tròn ngoại tiếp ta, giác AMN. Chứng minh : AEKC và HKCD là tứ giác nội tiếp b, Chứng minh: A,E,B thẳng hàng. 2...
 9. ~♥明♥天♥~

  Toán Giải phương trình và hệ phương trình

  Xin lỗi nhưng không làm được mới phải đi hỏi !! Mình có thể đánh Latex nhưng hôm đó mạng lag không gõ được công thức !!
 10. ~♥明♥天♥~

  https://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh.614539/ Giúp mình với !!

  https://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh.614539/ Giúp mình với !!
 11. ~♥明♥天♥~

  https://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh.614539/ Giúp mình với !!

  https://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh.614539/ Giúp mình với !!
 12. ~♥明♥天♥~

  https://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh.614539/ Giúp mình với !!

  https://diendan.hocmai.vn/threads/giai-phuong-trinh-va-he-phuong-trinh.614539/ Giúp mình với !!
 13. ~♥明♥天♥~

  Toán Tìm GTNN

  @iceghost đã biến đổi rồi đó em, chứ không phải là đề đâu nhé !! *Chú ý xem kĩ !! Nên đặt thành a hay b gì đó thì hơn !!
 14. ~♥明♥天♥~

  Toán Giải phương trình và hệ phương trình

  Giải phương trình và hệ phương trình!! Đề bài trong file bên dưới !! Mong mọi người giúp đỡ !!
 15. ~♥明♥天♥~

  Toán toán 8

  Ta có :5x^{2}+2y^{2}+4xy-2x+4y+2015 =(4x^{2}+4xy+y^{2})+(x^{2}-2x+1)+(y^{2}+4y+4)+2010 =(2x+y)^{2}+(x-1)^{2}+(y+2)^{2}+2010 Vì (2x+y)^{2}\geq 0 ; (x-1)^{2}\geq 0 ; (2+y)^{2}\geq 0 =>(2x+y)^{2}+(x-1)^{2}+(y+2)^{2}\geq 0 =>(2x+y)^{2}+(x-1)^{2}+(y+2)^{2}+2010\geq 2010 Hay...
 16. ~♥明♥天♥~

  Toán Toán 9

  Cả x_{1}=\frac{-1+\sqrt{17}}{2} và x_{2}=\frac{-1-\sqrt{17}}{2} đều thỏa mãn mà !! Đáp án gợi ý, x_{2} không thỏa !!
 17. ~♥明♥天♥~

  Toán hai đường thẳng song song

  Đây là hình học không gian mà bạn, không phải hình học phẳng mà làm như vậy được !!
 18. ~♥明♥天♥~

  Toán Toán 9

  Mình làm vội nên quên !! Bình lên cũng được, chỉ là hơi dài và khó làm !!
 19. ~♥明♥天♥~

  Toán Toán 9

  x^{2}+2x-3=\sqrt{x+5} <=>x^{2}+x-4-[\sqrt{x+5}-(x+1)]=0 <=>(x^{2}+x-4)-\frac{[\sqrt{x+5}-(x+1)][\sqrt{x+5}+(x+1)]}{\sqrt{x+5}+x+1}=0 <=>(x^{2}+x-4)-\frac{x+5-(x+1^{2})}{\sqrt{x+5}+x+1}=0 <=>(x^{2}+x-4)-\frac{x^{2}+x-4}{\sqrt{x+5}+x+1}=0 <=>(x^{2}+x-4)(1-\frac{1}{\sqrt{x+5}+x+1})=0 =>Hoặc...
Top Bottom