Kết quả tìm kiếm

 1. Cute nè

  Sinh 8 Ôn tập HKII

  1. Cấu tạo của thận 2. Nếu vai trò của tuyến nội tiết 3. Tính chất của hoocmon 4. Cấu tạo của tai, mắt 5. Phân biệt và nêu rõ nguyên nhân tại sao bị bệnh cận thị, viễn thị E cảm ơn ậ!
 2. Cute nè

  Địa 8 ôn tập cuối học kì II

  Giúp e với ạ! em cảm ơn <3
 3. Cute nè

  Toán 8 Ôn tập

  @Mộc Nhãn Giúp em với ạaa !
 4. Cute nè

  Sử 8 Ôn tập

  Giúp e với ạ~ Em cảm ơn <3
 5. Cute nè

  Toán 8 Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ đường cao $AH$

  Ủa vậy là không có điểm I đúng ko??
 6. Cute nè

  Văn 7 Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ ''Gần mực thì đen,gần đèn thì rạng''

  Bạn tham khảo ở đây ạ: https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-van-suy-nghi-ve-gan-muc-thi-den-gan-den-thi-rang.833459/
 7. Cute nè

  Văn 7 Đọc câu văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới

  Văn bản: Cổng trường mở ra Tác giả: Lý Lan Can đảm, kì diệu Thế gới kì diệu ở đây là thế giới của tri thức, thể giới mở ra cho chúng ta con đường sống.Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm...
 8. Cute nè

  Văn 8 Cách học Văn???

  Mình cũng khong biết rõ nhưng mà theo cái cách học của mình thì chỉ có là luyện nhiều viết nhiều rồi quen í, với là mình lên mạng xem những cái bài+đề mà hằng năm các trường vẫn hay ra á. Ở nhà luyện viết văn nhiều để quen tay và giúp mình viết nhanh và viết được dài hơn Để làm một bài văn tốt...
 9. Cute nè

  Văn 8 Mn giúp e với ạ, e cảm ơn.

  Đây là bài hoàn chỉnh nhưng có phân tích theo từng khổ, bạn tham khảo nhaa
 10. Cute nè

  Văn 8 Văn NLXH

  Đề bài: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân – thiện – mỹ ( Trích toàn văn bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). Từ...
 11. Cute nè

  Văn 8 viết văn NLXH

  Con đường dẫn đến thành công của mỗi người là do chính bản thân mình quyết định. Bên cạnh đó thì phương pháp học tập hiệu quả sẽ góp phần quan trọng để chúng ta hướng đến thành công. Một trong những phương pháp hữu ích là "học đi đôi với hành". "Học" là tiếp thu kiến thức nâng cao sự hiểu biết...
 12. Cute nè

  English THCS Bài tập câu điều kiện

  Part A I. Choose the best answer. Câu 1. If you pass your examination we _____________ a celebration. A. haveB. will have C. would have hadD. would have Câu 2. If I had time, I _____ to the beach with you this weekend. A. will go B. will have gone C. would go D. would have gone Câu 3. If...
Top Bottom