Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  English THCS Viết lại câu

  1. You will only be digging your own grave by agreeing to help him out financially. Giải thích: Dig one’s own grave: cause problems for oneself (gây ra vấn đề cho chính mình) 2. The military parade was just the government flexing its muscles before the elections. Giải thích: Flex one’s muscles...
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  À oki, chúc em buổi chiều vui vẻ!!!

  À oki, chúc em buổi chiều vui vẻ!!!
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  À mình tên Nguyệt 2k7. Còn bạn?

  À mình tên Nguyệt 2k7. Còn bạn?
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Hiii, mình cảm ơn ạ, nếu rảnh thì bạn ghé topic của mình nha bài tập sẽ được làm mới vào tối...

  Hiii, mình cảm ơn ạ, nếu rảnh thì bạn ghé topic của mình nha bài tập sẽ được làm mới vào tối 2,4,6 á :>
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  English THCS chọn đáp án đúng

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions . 1. A. sociable B. ocean C. receive D. special 2. A. simmer B. grill C. whisk D. slice 3.A. baskets B. books C. roofs D...
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Làm wen đc hong ạ

  Làm wen đc hong ạ
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Hiiii

  Hiiii
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Ngoại ngữ Học Tiếng Anh không khó, mỗi ngày 5 câu trắc nghiệm.

  Đáp án chi tiết ngày 8.8.2022 256. I haven't heard from Maria _____. A. since many months before B. for many months C. for many months ago D. since a long time Đáp án: B Dịch: Tôi đã không nghe từ Maria trong nhiều tháng. 257. This book is so long that I _____. A. haven't finished it...
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  @Kiều anh hiii em nhoa, lâu nay khỏe khum @nguyenngoc213 Chào em, xin lỗi vì chị rep hơi chậm nhaaaa

  @Kiều anh hiii em nhoa, lâu nay khỏe khum @nguyenngoc213 Chào em, xin lỗi vì chị rep hơi chậm nhaaaa
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Ngoại ngữ Học Tiếng Anh không khó, mỗi ngày 5 câu trắc nghiệm.

  Sau một thời gian thì mình đã quay trở lại rùi đây, mong mọi người sẽ ủng hộ mình :> BÀI TẬP NGÀY 8.8.2022 256. I haven't heard from Maria _____. A. since many months before B. for many months C. for many months ago D. since a long time 257. This book is so long that I _____. A...
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Hello :>

  Hello :>
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  okii, củm ơn bae, chúc mụt ngày tốt lành :>

  okii, củm ơn bae, chúc mụt ngày tốt lành :>
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Éc ô éc em bị trôi tb .-.

  Éc ô éc em bị trôi tb .-.
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Hiiii

  Hiiii
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  20:00 Mỗi tối 2,4,6 là sẽ được update bài mới nhoo .-.

  20:00 Mỗi tối 2,4,6 là sẽ được update bài mới nhoo .-.
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  https://diendan.hocmai.vn/threads/hoc-tieng-anh-khong-kho-moi-ngay-5-cau-trac-nghiem.826819/page-...

  https://diendan.hocmai.vn/threads/hoc-tieng-anh-khong-kho-moi-ngay-5-cau-trac-nghiem.826819/page-17 Ủng hộ cj nhoooo
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  English THCS hãy viết đoạn văn với chủ đề sau: In many developing countries, there is a problem with the declining quality of air and water

  INTRODUCTION: Give an overview of many developing countries, there is a problem with the declining quality of air and water from both industries and construction. What measures could be taken to prevent these (- Giới thiệu tổng quan về nhiều quốc gia đang phát triển, có một vấn đề với chất lượng...
 18. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  English THPT Overpopulation

  INTRODUCTION: Give an overview of the population of many cities that are overgrowing, the effects on people living in these cities, and some ways to maintain the quality of life for people. (Giới thiệu tổng quan về dân số của nhiều thành phố đang tăng lên nhanh chóng, những ảnh hưởng đến người...
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] - Viet Nam and International Organisations

  Briefly introduce some features of Vietnam, the journey of change and accession, and international organizations INTRODUCTION: Provide background information about the given topic. (Cung cấp thông tin cơ bản về chủ đề đã cho.) PARAGRAPH 1: Supporting idea 1: Some basic information about Vietnam...
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Èo, không giỏi văn lắm, chỉ tàm tạm, mà thấy bài trống ko ai hỗ trợ, hum sau cj sẽ chú ý hơn :>

  Èo, không giỏi văn lắm, chỉ tàm tạm, mà thấy bài trống ko ai hỗ trợ, hum sau cj sẽ chú ý hơn :>
Top Bottom