Kết quả tìm kiếm

 1. ngochuong0032@gmail.com

  Toán 10 xác định giá trị nhỏ nhất và lớn nhất

  Xác định tính đúng sai của mệnh đề và giải thích: "\dfrac{x^2+2x+2}{x^2-x+3} có giá trị lớn nhất là 2 và giá trị nhỏ nhất là \dfrac{2}{11}" mọi người giúp em với . em cảm ơn ạ!
 2. ngochuong0032@gmail.com

  Toán 9 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và phương trình bậc hai

  1/Một đoạn thẳng dài 23 cm được chia Ɩàm 2 đoạn.Trên mỗi đoạn người ta dựng các hình vuông.Tìm độ dài mỗi đoạn biết rằng diện tích c̠ủa̠ tổng 2 hình vuông đó Ɩà 265 cm vuông 2/ Một ô tô đi quãng đường dài 80 km trong một hời gian đã định . 3/4 quãng đường đầu đi nhanh hơn 10 km/h. Quãng đường...
 3. ngochuong0032@gmail.com

  Toán 9 bài toán giải bằng hệ phương trình, phương trình bậc hai

  1/Một đoạn thẳng dài 23 cm được chia Ɩàm 2 đoạn.Trên mỗi đoạn người ta dựng các hình vuông.Tìm độ dài mỗi đoạn biết rằng diện tích c̠ủa̠ tổng 2 hình vuông đó Ɩà 265 cm vuông 2/ Một ô tô đi quãng đường dài 80 km trong một hời gian đã định . 3/4 quãng đường đầu đi nhanh hơn 10 km/h. Quãng đường...
 4. ngochuong0032@gmail.com

  Toán 9 ôn tập hình học

  Cho đường tròn tâm O đường kính AB cố định, I là điểm cố định thuộc đoạn OA( I không trùng O và A). Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn tâm O tại M và N. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN ( C không trùng các điểm N, Mvà B). Gọi E là giao điểm cân AC và MN . a)cm tứ giác...
 5. ngochuong0032@gmail.com

  Toán 9 hình học đề thi gk2

  Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), ngoài ra AB < CD. Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB của đường tròn (O). Tia CM cắt tia DA ở E , tia DM cắt tia CB ở F (vẽ hình) A/ chứng tỏ tứ giác CDEF nội tiếp B/ chứng minh EF song sing với AB C/ các đoạn thẳng AB và DM cắt nhau ở I. Vẽ đường...
 6. ngochuong0032@gmail.com

  Địa 9 Nông nghiệp

  Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2007-2018 Năm 2007 2010 2015 2018 Diện tích (triệu ha) 7,2 7,5 7,8 7,6 Sản lượng (triệu tấn) 35,9 40,0 45,1 44,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam...
Top Bottom