Kết quả tìm kiếm

 1. Huyền Chang Phan

  Toán 8 tìm m

  2)Cho pt bậc hai: (m+2)x^2-2(m+1)x+m-4=0(m+2)x2−2(m+1)x+m−4=0.Tìm các giá trị m để phương trình: a)Có 2 nghiệm trái dấu b)có 2 nghiệm dương phân biệt 2 nghiêm âm phân biệt c)có 2 nghiệm x_1,x_2x1,x2 thoả mãn: 3(x_1+x_2)=5x_1,x_23(x1+x2)=5x1,x2
 2. Huyền Chang Phan

  Toán 9 Cho phương trình:[imath]-3x^2+x+1=0[/imath]

  1)Cho phương trình:-3x^2+x+1=0 .Với x_1,x_2 là nghiệm của phương trình, không giải phương trình,hãy tính: a)B=\dfrac{2x_1-5}{x_1} +\dfrac{2x_2-5}{x_2} b)D=\dfrac{x_1-1}{x_1^4} +\dfrac{x_2-1}{x_2^4} 2)Cho pt bậc hai: (m+2)x^2-2(m+1)x+m-4=0.Tìm các giá trị m để phương trình: a)Có 2 nghiệm...
 3. Huyền Chang Phan

  Văn 9 phân tích đoạn thơ sau để làm sáng tỏ nhận định trên

  Câu 3: Về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương, sách Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, trang 60 có viết: “Bài thơ Viếng lăng Bác thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác” Anh chị hãy phân tích đoạn thơ...
 4. Huyền Chang Phan

  Toán 9 Rút gọn A

  2)A=a^2 +√a) / (a-√a +1) - (2a+√a) /(√a ) +1 4)A=1+ [(2a+√a -1) /(1-a) -(2a√a -√a+a) /(1-a√a)] . (a-√a)/(2√a -1)
 5. Huyền Chang Phan

  Toán 9 Rút gọn A

  1)A=[1+√x /1+√ x ] : [√x +3 /√x-2 +√x +2 /3-√x +√x +2 /x-5√x +6] 2)A=a^2 +√a / a-√a +1 - 2a+√a /√a +1 3)A=(√a/2 -1/2√a )^2 .(√a -1/√a+1 -√a+1/√a-1) 4)A=1+ (2a+√a -1 /1-a -2a√a -√a+a /1-a√a) .a-√a/ 2√a -1 giúp e với ạ mn
 6. Huyền Chang Phan

  Toán 9 tìm giá trị của m

  d) x^2 -6x+2m+1=0 có 2 nghiệm phân biệt cùng dương e) x^2 -2(m-1)x-3-m=0 có đúng 1 nghiệm dương giúp e với ạ mn
 7. Huyền Chang Phan

  Toán 9 Giải pt

  Cho phương trình x2x2 -5x-2=0.Với x1,x2 là nghiệm của phương trình,không giải phương trình,hãy tính: a)M= x1 +1/x1 +1/x2 +x2 b)N= 1/x1+3 + 1/x2+3 c)Q= x1/x2+2 +x2/x1+2
 8. Huyền Chang Phan

  Toán 9 tìm giá trị m

  Tìm các giá trị của m để pt a)x^2-2(m-1)x+m+1=0 có hai nghiệm trái dấu b) x^2 -8x +2m+6=0 có 2 nghiệm phân biệt c) x^2 -2(m-3)x+8-4m=0 có 2 nghiệm phân biệt âm d) x^2 -6x+2m+1=0 có 2 nghiệm phân biệt cùng dương e) x^2 -2(m-1)x-3-m=0 có đúng 1 nghiệm dương
Top Bottom