Kết quả tìm kiếm

 1. kido2006

  Toán 9 Hình học phẳng

  Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^ Chúc bạn học tốt ^^ Ngoài ra, bạn tham khảo kiến thức tại đây nhé Đề thi ôn tập chọn HSGQG
 2. kido2006

  Toán 10 Cm thẳng hàng

  Gọi AE\cap BD=H Áp dụng Pascal cho bộ \dbinom{ABE}{BAD}\Rightarrow \overline{H,K,I} Vậy ta sẽ đi chứng minh \overline{H,I,P} Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^ Chúc bạn học tốt ^^ Ngoài ra, bạn tham khảo kiến thức tại đây nhé Đề thi ôn tập chọn HSGQG
 3. kido2006

  Toán 9 giải phương trình

  Đk : ... \Rightarrow \sqrt[]{x^{2}-\dfrac{7}{x^{2}}} =x-\sqrt[]{x-\dfrac{7}{x^{2}}} \Rightarrow x^{2}-\dfrac{7}{x^{2}}=x^2-2x\sqrt{x-\dfrac{7}{x^{2}}}+x-\frac{7}{x^{2}} \Leftrightarrow 2x\sqrt{x-\dfrac{7}{x^{2}}}=x \Leftrightarrow \sqrt{x-\dfrac{7}{x^{2}}}=\dfrac{1}{2} Tới đây bạn làm tiếp nhé...
 4. kido2006

  Toán 9 Cho biểu thức P và Q

  Đk:.. a, Bạn tự làm nhé b, P=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} c, M=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} Để M< \dfrac{1}{2}\Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}< \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{x}< \sqrt{x}+2 \Leftrightarrow \sqrt{x}< 2 \Rightarrow x = \left \{ 0,1,2,3 \right \} Nếu còn thắc mắc...
 5. kido2006

  Toán 11 Giải phương trình

  Do 2\sin x. \cos x = \sin 2x nhé Còn vô nghiệm do \dfrac{\pi}{4}+k \pi là tập con của \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2} thôi bạn
 6. kido2006

  Toán 11 Giải phương trình

  đk : x \ne \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2} \Leftrightarrow \dfrac{\sin^4x-\sin^2x .\cos^2 x+\cos^4x}{ \cos 2x}=\dfrac{\tan 2x}{4} \Leftrightarrow \dfrac{1-3\sin^2x .\cos^2 x}{ \cos 2x}=\dfrac{\sin 2x}{4.\cos 2x} \Leftrightarrow \dfrac{1-\dfrac{3}{4}\sin^{2}2x }{ \cos 2x}=\dfrac{\sin...
 7. kido2006

  Toán 10 giải đáp thắc mắc

  -, \underset{sym}{\sum } - Tổng đối xứng Ví dụ :\underset{sym}{\sum }a^2b=a^2b+b^2c+c^2a+ab^2+bc^2+ca^2 Chú ý: +,Trong cac bài toán 3 biến của a,b,c ta có thể viết \underset{a,b,c}{\sum }thay cho \underset{sym}{\sum } -, \underset{cyc}{\sum } - Tổng hoán vị Ví dụ :\underset{cyc}{\sum...
 8. kido2006

  Toán 6 Chứng minh $n^2-5n-49$ không chia hết cho 69

  n^2-5n-49=(n-2)(n-3)-55 Xét n=3k thì (n-2)(n-3) \vdots 3 \Rightarrow (n-2)(n-3)-55 \not \vdots 69 Xét n=3k+1 thì (n-2)(n-3)-55=9k^2-9k-53\not \vdots 3\Rightarrow (n-2)(n-3)-55\not \vdots 69 Xét n=3k+2 trường hợp này tương tự trường hợp đầu Tóm lại n^2 -5n -49 không chia hết 69 với n \in...
 9. kido2006

  Toán 9 tìm tất cả stn x,y thỏa mãn x^2-2xy+3y^2=x+y

  \Leftrightarrow x^2-x(2y+1)+3y^2-y=0 Có \Delta =-8y^2+8y+1\geq 0\Rightarrow y =\left \{ 0,1 \right \}(do y nguyên) Tới đây bạn thay y=1 và y=0 vào phương trình đầu để tìm x là được Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^ Chúc bạn học tốt ^^ Ngoài ra, bạn...
 10. kido2006

  Toán 9 CHỨNG MINH SONG SONG

  Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^ Chúc bạn học tốt ^^ Ngoài ra, bạn tham khảo kiến thức tại đây nhé Ôn tập toán các dạng bài hình học 9
 11. kido2006

  Toán 9 Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn

  2.Do A,B,C là các góc nhọn nến \cos A,.. >0 \sin^2A+\sin^2B+\sin^2C=\dfrac{1-\cos 2A}{2}+\dfrac{1-\cos 2B}{2}+1-\cos^2C =2-\dfrac{\cos 2A+\cos 2B}{2}-\cos^2C=2-\cos(A+B) .\cos(A-B)-\cos^2C =2+2\cos A.\cos B.\cos C> 2 Câu 5 khá kinh điển , chỉ việc chia 2 vế cho 18xyz rồi đặt ẩn phụ là được Nếu...
 12. kido2006

  Toán 11 Giải phương trình lượng giác thỏa mãn điều kiện cho trước

  \Rightarrow \pi \sin x=k\pi+\dfrac{\pi}{3} \Rightarrow \sin x=k+\dfrac{1}{3} \Rightarrow\left[\begin{matrix} x=\arcsin\left ( k+\dfrac{1}{3} \right )+2h\pi\\ x=-\arcsin\left ( k+\dfrac{1}{3} \right )+2h+\pi \end{matrix}\right.(k,h \in\mathbb{Z});k \in \left [ \dfrac{-4}{3},\dfrac{2}{3} \right ]...
 13. kido2006

  Toán 10 Bất đẳng thức

  Bạn hiểu nôm na là mình sẽ đi từ phần dưới cùng rồi lên nhé , mình ghi vậy cho bạn thấy được hướng đi của mình thôi, vì BĐT thường sẽ trình bày như thế:v
 14. kido2006

  Toán 10 Bất đẳng thức

  trừ 3 để tạo thành bình phương thôi bạn, còn đoạn cuối mình thêm vào làm màu mè th:vv, chứ \le 3 là xong rồi mà
 15. kido2006

  Toán 10 Bất đẳng thức

  Ở dấu tương đương thứ nhất thì bạn trừ vế rồi chia cả 2 vế cho 2 Ở dấu thứ hai thì bạn trừ 2 vế cho 3 Ở dấu thứ ba thì bạn quy đồng Ở dấu thứ tư thì bạn nhân 2 vế với trừ 1 do đó bđt đổi chiều Còn đoạn cuối thì dùng Cauchy Schwarz nhé ^^
 16. kido2006

  Chắc là được đấy bạn:v

  Chắc là được đấy bạn:v
 17. kido2006

  Toán 10 Bất đẳng thức

  \sum \sqrt{\dfrac{2a}{b+c}}=\sum \dfrac{4a}{2\sqrt{2a(b+c)}}\geq \sum \dfrac{4a}{2a+b+c} Do đó ta chỉ cần chứng minh \sum \dfrac{4a}{2a+b+c}\geq \sum \dfrac{4\sqrt{bc}}{2a+b+c} \Leftrightarrow \sum \left ( \dfrac{2a}{2a+b+c}-\dfrac{2\sqrt{bc}}{2a+b+c} \right )\geq 0 \Leftrightarrow \sum \left (...
 18. kido2006

  Mình nghĩ sẽ vẫn còn cách khác. Mà cách mình dùng Cauchy Schwarz dạng engel rồi quy đồng thui mà...

  Mình nghĩ sẽ vẫn còn cách khác. Mà cách mình dùng Cauchy Schwarz dạng engel rồi quy đồng thui mà nhỉ:v
 19. kido2006

  Toán 10 Bất đẳng thức

  Đặt t=\dfrac{x+y}{2} \ge \dfrac{2\sqrt{ab}}{2} \ge 1 Khi đó A=\dfrac{x}{y+1}+\dfrac{y}{x+1}+\dfrac{1}{xy+1}=\dfrac{x+y+1}{y+1}+\dfrac{x+y+1}{x+1}+\dfrac{1}{xy+1}-2 \geq \dfrac{4(x+y+1)}{x+y+2}+\dfrac{1}{\left (\dfrac{x+y}{2} \right )^2+1}-2...
Top Bottom