Kết quả tìm kiếm

 1. Detulynguyen

  Vật lí bài tập động lực học lớp 10

  Giúp mình vẽ hình luôn nhé:D:D
 2. Detulynguyen

  Vật lí bài tập động lực học lớp 10

  Một vật đặt tại chân mặt phẳng nghiêng( góc nghiêng 30 độ), truyền cho vật vận tốc ban đầu 2m/s dọc theo mặt phẳng nghiêng hướng lên. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3, g=10. Tính a và độ cao lớn nhất mà vật đạt được.
 3. Detulynguyen

  Vật lí bài tập lớp 10

  Một vật khối lượng 20kg, được đặt trên bàn nằm ngang. Người ta tác dụng 1 lực F hợp phương ngang 1 góc 45 độ và độ lớn là 120N. Biết g=10. Hệ số ma sát trượt là 0,3. Hỏi vật chuyển động như thế nào?
 4. Detulynguyen

  Hóa lớp 10

  Cho 11,2 gam Fe + HNO3 thu được khí X có thể tích 13,44 lít. Khí X là: A. N2 B. NO2 C. NO D. N2O
 5. Detulynguyen

  Toán Lớp 10

  Gõ lại pt đi bạn, chẳng thấy gì cả
 6. Detulynguyen

  Toán bài tập lớp 10

  Tìm đkxđ của pt 2 ẩn rồi suy ra tập nghiệm \sqrt{-4x^{2}-(y+1)^{2}} +xy=(x+1)(y+1)
 7. Detulynguyen

  Toán Lớp 10:Căn thức

  Thế =?????
 8. Detulynguyen

  Toán Lớp 10:Căn thức

  =???? =?????
 9. Detulynguyen

  Hóa Cân bằng phản ứng oxi-hóa khử

  trả lời giúp mình câu này với
 10. Detulynguyen

  Hóa Cân bằng phản ứng oxi-hóa khử

  Tại sao S(-2) trong H2S lại thành S(0) mà không thành S(+6) trong Na2SO4
 11. Detulynguyen

  Hóa Cân bằng phản ứng oxi-hóa khử

  Số oxi hóa dấu trước nhé bạn
 12. Detulynguyen

  Hóa Cân bằng phản ứng oxi-hóa khử

  Giúp mình cân bằng phản ứng này với Na_{2}S +Na_{2}SO_{3}+H_{2}SO_{4}\rightarrow S++Na_{2}SO_{4}+H_{2}O Làm chi tiết giúp mình nhé. Số oxi hóa của S là cặp số nào
 13. Detulynguyen

  Hóa Công thức cấu tạo

  sao cô mình dạy xung quanh S có tới 3 liên kết đôi với 3 O
 14. Detulynguyen

  Hóa Công thức cấu tạo

  viết giúp mình ctct của SO3, SO2
 15. Detulynguyen

  Vật lí Lớp 10: Phản lực và áp lực

  Nhưng sao thầy mình giải một số bt không vẽ áp lực, chỉ vẽ phản lực và các lực khác
 16. Detulynguyen

  Vật lí Lớp 10: Phản lực và áp lực

  có phải trong mọi bài tập đặt vật trên mặt phẳng đều vẽ phản lực và áp lực không?
 17. Detulynguyen

  Vật lí Lớp 10: Phản lực và áp lực

  Có phải phản lực và áp lực là hai lực trực đối không? Độ lớn chúng có bằng nhau không?
 18. Detulynguyen

  Hóa Lớp 10

  Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử sau: điện hóa trị là gì? Và cách xác định?
 19. Detulynguyen

  Hóa Lớp 10

  Xác định cộng hóa trị các nguyên tố trong các hợp chất sau: Cho mình hỏi thêm cộng hóa trị là gì? cách xác định?
 20. Detulynguyen

  Vật lí [Lớp 10] Động học chất điểm

  Góc C bao nhiêu độ vậy bạn
Top Bottom