Kết quả tìm kiếm

 1. ihattl

  Tin học Nhập biến mảng

  Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 mảng số nguyên. a. Cho biết dãy số vừa nhập có bao nhiêu số chẵn. b. Cho biết dãy số vừa nhập có bao nhiêu số từ 1 đến 50. c. Tính tổng các số đó. Cảm ơn mọi người ạ.
 2. ihattl

  Công nghệ Số răng đĩa bị dẫn

  Cho 1 bộ truyền động xích có số răng của đĩa dẫn là 48 răng, khi đĩa dẫn quay 40 vòng/phút thì đĩa bị dẫn quay được nhiều nhất là 160 vòng/phút. số răng đĩa bị dẫn? cảm ơn mọi người ạ :>
 3. ihattl

  Toán 8 Chứng minh

  Cho \Delta MNP vuông tại M. Kẻ đường cao MK (K \in NP) a) Chứng minh: \widehat{NMK} = \widehat{P} ; \widehat{PMK} = \widehat{N} b) C/m: \Delta KMN \sim \Delta MPN c) Nếu MN = 5 ; MP =12 Tính NP;MK;KP Làm giúp mình với ạ, cảm ơn mọi người!
 4. ihattl

  Nhật ký cảm thấy mình thật chechou

  Thứ 7, 21/9/2019 - Sáng nay dò bài Sinh được 9 điểm, không uổng công sức của mình, tối 10h rồi còn ngồi học bài, thâm cả mắt! - Ngày mai là họp phụ huynh rồi, (chết đi sống lại, chìm vào giấc ngủ ngàn thu). Tối nay, phải search xem cách sống bất tử mới được! :D:D:D ~
Top Bottom