Kết quả tìm kiếm

  1. Pham Thi Hong Minh

    Toán Hệ thức lượng trong tam giác vuông

    cho $\Delta ABC$ gọi M là trung điểm của AC ,E là chân đường phân gíac của $\widehat{M}$ của $\Delta ABM$ D là chân đường p/g của $\widehat{M}$ của $\Delta CBM$ a, c/m ED//AC b,kẻ MH vuông góc với ED c/m $MH^2=HE.HD$ c,biết ĐC/ĐB=3/4 ,AC=9 ,MH=2 tính dtich tam giác MED
Top Bottom