Kết quả tìm kiếm

  1. baekxo065

    Toán phương trình vô tỷ

    giúp em bài này ạ \sqrt{4x^{2}-6x+6}=4x-6+3\sqrt{2x-1} em tìm được nghiệm là 1,162782669 nhưng không biết cách viết dạng căn của nó ạ nhờ mấy anh chị giúp em cách suy ra dạng căn thức của nghiệm vô tỷ ạ
Top Bottom