Kết quả tìm kiếm

 1. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa Ôn lại hoá 10

  Một kim loại M chưa rõ hoá trị. Khi đốt 1g kim loại M tạo 1.4 g oxit. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại M?
 2. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa Ôn lại Hoá học

  Giúp mình giải bài 21. Cảm ơn mọi người.
 3. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa ôn tập kiến thức cũ Hóa hữu cơ

  Nung m (g) bột Cu trong không khí đến khối lượng không đổi, thấy khối lượng chất rắn tăng thêm 1,6 g. tính m?
 4. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa ôn tập kiến thức cũ Hóa hữu cơ

  xác định khối lượng mol của hợp chất hữu cơ X, biết rằng khi hóa hơi 3g X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1.6 g O2?
 5. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa Bài Toán hạt

  Phân tử XY2 có tổng số hạt Là 114. Trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số hạt mang điện trong nguyên tử X bằng 35,5% số hạt mang điện trong phân tử Y. Xác định X và Y? Và cân bằng phương trình. XY2 + O2 dư ---> ?
Top Bottom