Kết quả tìm kiếm

 1. Nhóc Cules

  Vật lí Dao động cơ

  Mình ra C nhưng k hiểu sao cô mình nói câu này k có đáp án đúng. Mong các b xem qua rồi cho mình kết quả
 2. Nhóc Cules

  Hóa Amin

 3. Nhóc Cules

  Toán Hình 9

  Giúp mình vs
 4. Nhóc Cules

  Hóa Amin

 5. Nhóc Cules

  Hóa Andehit

  X gồm H2 và hơi 2andehit ( no. đơn chức mạch hở đều có số C nhỏ hơn 4) có tỉ khối vs He là 7,4. Đun nóng 2 mol X(xt Ni) đk hỗn hợp Y tỉ khối hơi Y/He là 9,4 . Thu toàn bộ ancol trong Y rồi t/dụng vs Na(dư) dk V (l) H2 dktc . Vmax: A.22,4 B.13,44 C.5,6 D.11,2
 6. Nhóc Cules

  Vật lí Dao động cơ

  Một vật nặng có khối lượng m điện tích q=+3.10^-5 C dk gắn vào một đầu lò xo độ cứng k=10N/m tạo thành con lắc nằm ngang. Điện tích của con lắc trong quá trình k thay đổi , bỏ qua mọi ma sát. Kích thích cho con lắc dao động vs A =3cm. Tại thời điểm vật nặng qua VTCB và có vận tốc hướng ra xa...
 7. Nhóc Cules

  Vật lí Dao động tắt dần

  1. Một con lắc đồng hồ treo ở nơi g=9,8m/s2 , m =1kg , l=1m , biên độ góc lúc đầu là 0,1rad. Do chịu tác dụng của lực cản nên con lắc chỉ dao động 140s . Người ta dùng nguồn điện 1 chiều có suất điện động bằng 3V , điện trở trong không đáng kể để bổ xung năng lượng cho con lắc vs H=25% . Pin có...
 8. Nhóc Cules

  Hóa P/u tráng gương của cacbohidrat

  Thủy phân một lượng mantozo, trung hòa dung dịch sau phản ứng bằng phương pháp thích hợp, tách thu được 71,28g hỗn hợp X , rồi chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vs H2 dư thu dk 29,12g sobitol. Phần 2 tác dụng vs lượng dư AgNO3/NH3 , thu dk m g Ag. Gtri m: A.38,88g...
 9. Nhóc Cules

  Hóa P/u tráng gương của cacbohidrat

  Thủy phân một lượng mantozo, trung hòa dung dịch sau phản ứng bằng phương pháp thích hợp, tách thu được 71,28g hỗn hợp X , rồi chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vs H2 dư thu dk 29,12g sobitol. Phần 2 tác dụng vs lượng dư AgNO3/NH3 , thu dk m g Ag. Gtri m: A.38,88g...
 10. Nhóc Cules

  Vật lí Tổng hợp dao động

  Hai dao động cùng phương có pt: X1= A1cos( pi.t -pi/2) cm. X2 =6cos (pi.t +phi)cm. Biết pt tổng x=A cos(pi.t-pi/6). ------------------------------------------ A có thể =? Phi có thể là =?.
 11. Nhóc Cules

  Vật lí Tổng hợp dao động

  Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số X1=10cos(3pi.t+pi/3)cm. X2=A2cos(3pi.t -pi/2)cm. Để biên độ tổng hợp BÉ NHẤT thì A2=?. A.10cm B.5 căn 3 cm C. 5cm D.0cm.
 12. Nhóc Cules

  Hóa [Lớp 11] Este

  Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành 3 phần bằng nhau: Phần 1: tác dụng với K dư tạo ra 3,36(l)khí. Phần2: tác dụng với Na2CO3 dư có thấy 1,12(l) CO2 thoát ra. Phần 3: thêm vài giọt H2SO4 , sau đó đun sôi hỗn hợp 1 thời gian. Biết H=60% . Tính khối lượng este thu được sau...
Top Bottom