Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Toán Tìm M

  $\begin{array}{l} M \in \left( P \right) \Rightarrow M\left( {a;{a^2}} \right)\\ d\left( {M;d} \right) = \frac{{\left| {{a^2} + a + 1} \right|}}{{\sqrt 2 }} = \frac{{{{\left( {a + \frac{1}{2}} \right)}^2} + \frac{3}{4}}}{{\sqrt 2 }} \ge \frac{{3\sqrt 2 }}{8} \end{array}$ Dấu "$=$" $...
 2. T

  Toán GTLL-GTNN

  GIÁ TRỊ LỚN NHẤT là 5 đk r, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT là $\frac{{23}}{{27}}$
 3. T

  Toán Tổng hợp Tổ hợp - Chỉnh hợp - Hoán vị.

  chữ số 1 xuất hiện 3 lần ,xong lại có đúng 1 lần là sao em nhỉ
 4. T

  Toán Tổng hợp Tổ hợp - Chỉnh hợp - Hoán vị.

  Chọn 4 học sinh không quá 2 trong 3 lớp trên có nghĩa là chọn 4 học sinh trong 1 lớp hoặc 4 hoc sinh trong 2 lớp đúng ko e? Vậy thì anh dùng phần bù đó. Lấy số cách chọn 4 học sinh bất kì trừ đi số cách chọn học sinh thuộc cả 3 lớp.
 5. T

  Toán Tổ hợp - Xác suất

  Em cần phưowng trình nào e ơi,e nói cụ thể mọi ng mới có thể giúp e,e nha
 6. T

  Toán 11 [Lớp 11] Nhị thức Newton

  câu b em làm tương tuej e nha.
 7. T

  Toán Toán 10 NC

  Câu nào hả emm.
 8. T

  Toán Từ một công thức bên Lí

  Vecto DB = vecto DA + vecto DC Xong 2 bình phương 2 vế là ra nhé :). A onl đt :)
 9. T

  Toán Sự tương giao

 10. T

  Toán [Toán 10] Hệ thức lượng trong tam giác

  \[\begin{align} & \text{cosB=}\frac{A{{B}^{2}}+B{{C}^{2}}-A{{C}^{2}}}{2.BC.AC}=\frac{{{6}^{2}}+{{12}^{2}}-{{9}^{2}}}{2.6.12}=\frac{11}{16} \\ & A{{M}^{2}}=AB{}^{2}+B{{M}^{2}}-2.AB.BM.cosB={{6}^{2}}+{{4}^{2}}-2.6.4.\frac{11}{16}=19 \\ \end{align}\]
 11. T

  Toán Hình không gian lớp 11

  a. OP là đường trung bình trong tam giác BCD. Suy ra: OP//CD OP thuộc (NOP), CD thuộc (SCD) $S\in (NPO)\cap (SCD).$ Vậy giao tuyến của 2 mặt phẳng là đường thẳng đi qua S và song song với CD. b. Trước tiên ta tìm giao của (SAC) và (MNP). MP là đường trung bình trong tam giác...
 12. T

  Toán Hàm số

 13. T

  Toán Hàm số

  Phương trình hoành độ giao điểm $\begin{align} & {{x}^{2}}-3x+2=m.(x-2) \\ & \Leftrightarrow {{x}^{2}}-(3+m)x+2+2m=0 \\ & \Delta ={{(3+m)}^{2}}-4.(2+2m)={{m}^{2}}-2m+1={{(m-1)}^{2}}\ge 0,\forall m \\ \end{align}$ 2 đồ thị cắt nhau tai 2 điểm phân biệt $\Leftrightarrow m\ne 1.$ 2...
 14. T

  vecto ôn tập chương 1

  Bài 6. \[\begin{align} & \overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0} \\ & \Leftrightarrow \overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AB} \\ \end{align}\] Vậy M trùng D.
 15. T

  vecto ôn tập chương 1

  $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}.\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$ (M là trung điểm của BC). \[\begin{align} &...
 16. T

  Toán Tổng hợp Tổ hợp - Chỉnh hợp - Hoán vị.

  E có thể làm như sau Chọn học sinh của cả 3 lớp th1. 2 hoc sinh lop A,1 hs lớp B,1 hs lớp C th2.1 học sinh lớp A ,2 học sinh lớp B,1 học sinh lớp C th3.1 hs lớp a,1 học sinh lớp b,2 học sinh lớp c Sau đó lấy số cách chọn 4 hoc sinh bât kì trừ đi Ta có...
 17. T

  Toán Tìm m để hàm số có đứng một cực đại

  uh ,đúng r đó e.Sr e nhé,E chinh lai e nhe
Top Bottom