Kết quả tìm kiếm

  1. congnhatso1

    hóa câu 9 điểm ôn thi thpt quốc gia

    nhờ các ban giải giúp mấy bài tập hóa học này chi tiết với, thanks: 1. 200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,8M và Fe(NO3)3 0,1M hòa tan hoàn toàn tối đa m gam hỗn hợp (Cu,Fe) (tỉ lệ mol tương ứng 2:3) ( sản phẩm khử của NO3- là NO duy nhất). giá trị của m gần nhất với: A.5,9...
Top Bottom