Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Đúng á, mình thi Toán Lý Anh nên giờ phải đi học chống liệt sinh. Hic:>(

    Đúng á, mình thi Toán Lý Anh nên giờ phải đi học chống liệt sinh. Hic:>(
  2. N

    Sinh 12 Quần xã có sự phân tầng mạnh nhất

    Mọi người, cho mình hỏi quần xã có sự phân tầng mạnh nhất là Quần xã rừng mưa nhiệt đới hay Quần xã rừng lá rộng ôn đới vậy? Mình cảm ơn ạ. Mình học mà mỗi thầy cô mỗi người đáp án khác nhau làm mình hoang mang luôn
Top Bottom