Kết quả tìm kiếm

 1. R

  Hóa Đề kiểm tra

  Mấy bạn giải chi tiết ra giúp mình với nhé.... Có vài chỗ tớ không hiểu cho lắm ý....mai là mình thi rồi
 2. R

  Sử [Sử 8] Vì sao pháp chọn Đà Nẵng làm nơi mở đầu tấn công xâm lược nước ta?

  vì sao pháp chọn Đà Nẵng làm nơi mở đầu tấn công xâm lược nước ta?
 3. R

  Ngoại ngữ Viết lại câu

  I. Rewrite the sentences so that it stays the same meaning. You should water these flowers regularly => These flowers should...................... 2. "I have decided to become an astronomer", he said. => He said that...................... 3. Let's go abroad for our holiday this year. =>...
 4. R

  Ngoại ngữ Writing

  I. Rewrite the sentences without changing their meaning. 1. Because it rained heavily my village was flooded (due to) => My village was flooded................................................... 2. His room is untidy, so his mother is unhappy. (because)...
 5. R

  Sinh [Sinh 8] Hormone kích thích hoạt động của tuyến giáp

  hoocmôn nào có tác dụng kích thích hoạt động của tuyến giáp vitamin nào giúp tránh benh quáng gà và khô giác mạc
 6. R

  Sinh [Sinh 8] Tuyến nội tiết

  chất tiết của tuyến nội tiết vùng thị giác nằm ở đâu trên não
 7. R

  Địa Thời tiết Bắc Trung Nam trong mùa gió Đông Bắc

  trong mùa gió ĐB, thời tiet khí hậu ở 3 mien Bắc, Trung, nam có giống nhau không? vì sao?
 8. R

  Địa giúp tớ nhanh với!!

  dựa vào tập bản đồ địa lí VN và kien thức đã học, hãy cho biết đi theo vĩ tuyen 22 độ B từ bien giới Viet-Lao đen bien giới Việt Trung ta phải vượt wa các dãy núi nào? các dòng sông lớn nào?
 9. R

  Địa Đất feralit

  đất feralit hình thành trên đá bazan phân bố chủ yêu ở đâu?
 10. R

  Tin học: Giúp fix lỗi

  . Cách 4 nó có khởi động lại máy không cậu?
 11. R

  vấn đề về hê thống máy tính

  như vầy thì bị sao hả mọi người? giúp tớ với
 12. R

  Tin học: Giúp fix lỗi

  ứng dụng (file .exe) là chỗ nào vậy cậu?
 13. R

  Tin học: Giúp fix lỗi

  có cái biết cách khắc phục lỗi này không ạ?
 14. R

  Tin 8 chương trình pascall

  viet chương trình tính tổng n số tự nhien được nhập từ bàn phím ( mọi người giúp nhanh với, chìu là đã thi ròi ))))
 15. R

  Toán Giải phương trình

  (x+3)^3 - (x+1)^3 =56
 16. R

  Địa [ĐỊA 8] Thảo luận

  mai là nộp rồi...giúp tớ nhanh nhanh với!!! . Hãy chứng minh biển VN có giá trị to lớn ve tài nguyên kinh te và tự nhiên
Top Bottom