Kết quả tìm kiếm

 1. caonguynh@gmail.com

  Hóa oxit

  1/ nNaOH= 0,1.0,1 =0,01 (mol) PT: SO2 + 2NaOH ---> Na2SO3 + H2O (mol) 0,005 <-- 0,01 VSO2 = 0,005.22,4= 0,112 (l) 2/ nHCl = 0,25.2= 0,5 (mol) Gọi a,b lần lượt là số mol của MgO và Fe2O3. PT1: MgO + 2HCl ---> MgCl2 + H2O (mol) a 2a a...
 2. caonguynh@gmail.com

  Thuật toán

  Input: Dãy số nguyên, 1 số nguyên k. Output: Số phần tử bằng số k. *Thuật toán: B1: Nhập dãy số nguyên; B2: i <--- 1, dem <-- 0; B3: Nếu ai = k thì dem <-- dem + 1 B4: i <-- i + 1 B5: i>N thì đưa ra thông báo có dem số hạng bằng k và kết thúc; B6: Quay lại bước 3. Qua mô tả thuật toán bằng cách...
 3. caonguynh@gmail.com

  Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

  Họ và tên: Nguyễn Thiện Hảo Lớp: 10 Địa chỉ email: caonguynh@gmail.com Duyệt !
Top Bottom