Kết quả tìm kiếm

 1. JUN._.

  Tin học Tin học, giải bằng python ạ!!!

  Bài 2 A=input("Nhập sâu kí tự bất kì: ") kq = 0 for i in A: if i == "K": kq = kq + 1 if kq == 0: print("Không tìm thấy chữ 'K' trong sâu") else: print("Tìm thấy ",kq," chữ 'K' trong sâu")
 2. JUN._.

  Sinh 9 tế bào chứa 2 nhân

  Do sự phân chia nhân, nhưng không phân chia tế bào chất để tách đế bào mẹ thành 2 tế bào con - > Tế bào chứa 2 nhân
 3. JUN._.

  Hóa 10 Cân bằng phản ứng oxi-hóa khử

  Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron: a) FeS_2 + O_2 \to Fe_2O_3+SO_2 b) KClO_3 \to KCl+O_2
 4. JUN._.

  Tin học lệnh của python ạ

  Để xác định số chẵn hay lẻ thì ta cần điều điện n%2 = 0 Nếu đúng là số chẵn Nếu sai là số lẻ Chương trình có thể như dưới đây Nếu bạn có thắc mắc j thêm về bài này cứ trả lời cho mình nha :)))))))
 5. JUN._.

  Tin học Tin Python

  Bài 1 Bài 2 Bàn có thắc mắc gì thêm cứ hỏi mình nha :)))))
 6. JUN._.

  Toán 10 [CĐHT Toán 10] ELIP

  ELIP 1. HÌNH DẠNG CỦA ELIP Ví dụ : Cho elip \dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{25} = 1. Tính độ dài các trục và tọa độ các đỉnh của elip Giải Các trục lớn, trục nhỏ của elip có độ dài là 2a = 2\sqrt{100}=20 và 2b = 2\sqrt{25}=10 =>a = 10; b = 5 => Elip có các đỉnh là A_1(-10;0), A_2(10;0)...
 7. JUN._.

  hello cậu ! Cậu thi ch?

  hello cậu ! Cậu thi ch?
 8. JUN._.

  Sinh 9 tỉ lệ dị hợp tử về hai cặp gen của thế hệ F4

  Ta có P : AaBb x AaBb = (Aa x Aa)(Bb x Bb) Tỉ lệ dị hợp tử của phép lai P: Aa x Aa ở thế hệ F4 là: ( \frac{1}{2} )^4 =\frac{1}{16} Tỉ lệ dị hợp tử của phép lai P: Bb x Bb ở thế hệ F4 là: ( \frac{1}{2} )^4 =\frac{1}{16} => Tỉ lệ dị hợp tử về 2 cặp gen của thể hệ F4 là: \frac{1}{16} . \frac{1}{16}...
 9. JUN._.

  cố lên anh ơi!

  cố lên anh ơi!
 10. JUN._.

  còn anh thì sao ?

  còn anh thì sao ?
 11. JUN._.

  chỗ em chưa thi anh ơi huhuhu :(((((((

  chỗ em chưa thi anh ơi huhuhu :(((((((
 12. JUN._.

  English THPT Talking about charity.

  Mọi người có thể giúp em trả lời các câu hỏi này để em tham khảo được không ạ? 1. What kind of charity work do you do ? 2. How do you do it ? 3. Do you continue to do in the future ? 4. Why ? ---------- Với lại cho em xin một chút kinh nghiệm khi thi speaking được không ạ! ---------- Em xin cảm...
 13. JUN._.

  anh khỏe ko?

  anh khỏe ko?
 14. JUN._.

  Sử 10 RÔMA LÀ NƠI RA ĐỜI CỦA ĐẠO NÀO ?

  D. Đạo Kitô nha bạn
 15. JUN._.

  hello anh!

  hello anh!
 16. JUN._.

  cậu khỏe ko?

  cậu khỏe ko?
 17. JUN._.

  hello !

  hello !
 18. JUN._.

  Toán 10 [CĐHT Toán 10] Nhị thức Newton

  2. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NEWTON Ví dụ: Khai triển biểu thức (3x- 2)^4 Giải Theo công thức nhị thức Newton, ta có: (3x-2)^4 = C^0_4 (3x^4) +C^1_4 (3x)^3 . (-2) + C^2_4 . (3x)^2 . (-2)^2 + C^3_4 (3x)(-2)^3 + C^4_4 (-2)^4 = 81x^4 – 216x^3 + 216x^2 – 96x + 16 Ví dụ : Tìm hệ số của x^4 trong khai...
 19. JUN._.

  Toán 10 [CĐHT Toán 10] Nhị thức Newton

  NHỊ THỨC NEWTON 1. TAM GIÁC PASCAL a) Khai triển (a+b)^n, n \in{1;2;3;4;5} Khi khai triển (a+b)^n, với n \in{1;2;3;4;5} , ta có: (a+b)^1 = a+b (a+b)^2 = a^2 +2ab +b^2 (a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 (a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^4b^2 + 4ab^3 +b^4 (a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 +10a^2b^3 +5ab^4...
 20. JUN._.

  Hóa 10 Xác định tổng số hạt mang điện

  Nguyên tử R tạo được cation R^+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R^+(trạng thái cơ bản) là 2p^6. Xác định tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R
Top Bottom