Kết quả tìm kiếm

 1. Tống Thiện

  Toán 11 Hình không gian

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD). b) Trên các cạnh SB, SD ta lần lượt lấy các điểm M và N thỏa SM/SB=1/3 và SN/SD=2/3 Tìm giao điểm I của SC và mặt phẳng (AMN). Suy ra thiết diện của mặt phẳng (AMN)và hình chóp S.ABCD...
 2. Tống Thiện

  English THPT What is the difference between "begin by" and "begin with"?

  Em thấy ở đây begin with đi với Ving ạ:MIM26.
 3. Tống Thiện

  Toán 11 Tìm tất cả các giá trị của tham số m

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình cos3x-cos2x+mcosx=1 có đúng hai nghiệm khác nhau thuộc khoảng (-π/2; 2π)? Cảm ơn các bạn nhiều ạ.
 4. Tống Thiện

  Toán 11 Tính giá trị biểu thức

  Mong các bạn giải đáp giúp mình câu này ạ Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ. @chi254 @7 1 2 5 @2712-0-3 @Alice_www
 5. Tống Thiện

  Toán 11 Phép biến hình

  Cho các phép biến hình: phép vị tự tỉ số k=-2, phép quay, phép tịnh tiến, phép đồng dạng tỉ số k=2. Có bao nhiêu phép biến hình biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính 2R? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ.
 6. Tống Thiện

  English THPT Choose the best answer

  1. "...?" - "Yet, let's." A. Shall we go to the concert tonight B. We're going to the concert tonight. Do you think C. Could we go to the concert tonight D. Why don't you go to the concert tonight 2. "Take the second turning on the left and then go straight ahead until you see the cinema on the...
 7. Tống Thiện

  Hóa 11 Tính khối lượng chất rắn A.

  Em hiểu chỗ đó rồi ạ ^^. Vì sao không có trường hợp chỉ tạo Ba(HCO3)2 ạ?
 8. Tống Thiện

  Hóa 11 Tính khối lượng chất rắn A.

  Vì sao nO=0,15 lại suy ra mA=28,8 gam ạ?
 9. Tống Thiện

  Hóa 11 Tính khối lượng chất rắn A.

  Cho từ từ luồng khí CO qua ống sử dụng 31,2 gam hỗn hợp CuO và FeO nung nóng. Sau thí nghiệm thu được chất rắn A trong ống sứ (giả sử chỉ xảy ra phản ứng CO khử oxit kim loại). Cho khí đi ra khỏi ống sứ lội từ từ qua 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy tạo thành 29,55 gam kết tủa. Tính khối lượng...
 10. Tống Thiện

  Hóa 11 Bài tập HNO3

  Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO, N2O, N2 bay ra và dung dịch Y (ko chứa NH4NO3). Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X (ở điều kiện thường) thu được hỗn hợp khí Z. Dẫn Z từ từ qua dung...
 11. Tống Thiện

  English THPT Fill in the gap with a suitable word/ phrase given

  Fill in the gap with a suitable word/ phrase given education international mainly agreement challenges worldwide integrate poverty stability organization Giải thích giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.
 12. Tống Thiện

  Hi

  Hi
 13. Tống Thiện

  Toán 11 Tính xác suất

  Cho tập . Gọi là tập hợp các số tự nhiên có chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập . Chọn ngẫu nhiên một số từ . Tính xác suất để số chọn được có mặt cả hai chữ số và . A. . B. . C. . D. . Mong các bạn giải đáp thắc mắc giúp mình ạ. Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ.
 14. Tống Thiện

  Toán 11 Chứng minh nhị thức Newton

  Vì sao có k=1 ạ?
 15. Tống Thiện

  Toán 11 Chứng minh nhị thức Newton

  Em gửi chị đề gốc ạ.
 16. Tống Thiện

  Toán 11 Chứng minh nhị thức Newton

  chi 254 dạ vâng ạ ^^
 17. Tống Thiện

  Toán 11 Chứng minh nhị thức Newton

  Tại sao từ dòng 2 lại suy ra dòng 3 ạ? Mình chưa hiểu cách biến đổi ạ. Mong các bạn giải đáp thắc mắc giúp mình ạ. Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ.
 18. Tống Thiện

  English THPT Put the verbs in brackets

  Put the verbs in brackets into the correct infinitive form or the -ing form. 1. A: Robert seems (sleep) for hours. B: Yes. He must (be) very tired. 2. A: Anna claims (travel) around the world. B: Yes. She seems (go) to a lot of places. Đề câu 2B có bị sai ko ạ (go-> be tức là to have...
 19. Tống Thiện

  English THPT Paraphrase

  Paraphrase lại cụm “non-disabled people” và “people with disabilities” ạ. Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ.
 20. Tống Thiện

  English THPT Ielts writing

  IELTS Writing essay: Compare the change in attitude, perception and treatment of non-disabled people with people with disabilities in the past and present. Cho mình ý tưởng viết bài này nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.
Top Bottom