Kết quả tìm kiếm

 1. GumBALL YY

  Đối xứng tâm

  Cho hình bình hành ABCD , E đối xứng với D qua A ; F đối xứng với D qua C Chứng minh : E , F đối xứng nhau qua B
 2. GumBALL YY

  Đại Số 8

  Chứng minh : ab^{3}-a^{3}b chia hết cho 6
 3. GumBALL YY

  Toán 8 Hình Học lớp 8

  Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác góc D cắt AB ở E, tia phân giác góc B cắt CD ở F. a, Chứng minh rằng DE song song với BF b, Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ? c, AI , BF , CK , DE lần lược là tia phân giác của các góc A , B , C , D ; M là giao điểm của AI và DE ; N là giao điểm...
 4. GumBALL YY

  Hình Bình Hành lớp 8

  Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác góc D cắt AB ở E, tia phân giác góc B cắt CD ở F. a, Chứng minh rằng DE song song với BF b, Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ? c, AI , BF , CK , DE lần lược là tia phân giác của các góc A , B , C , D ; M là giao điểm của AI và DE ; N là giao điểm...
 5. GumBALL YY

  Toán 8

  a, Tìm giá trị nhỏ nhất của M = x^{2}+y^{2}-x+8y+17 b, Tìm cặp số nguyên có tổng chúng bằng tích của chúng Help !!
 6. GumBALL YY

  Toán 8

  Cho tam giác ABC có Góc A = alpha độ , M di chuyển trên BC . Gọi E đối xứng với M qua AB, D đối xứng với M qua AC , xác định vị trí của M sao cho chu vi tam giác ADE nhỏ nhất. Giups mình với !
 7. GumBALL YY

  Toán 8

  Mình xin lỗi Đề là : Cho tam giác ABC có Góc A = alpha độ , M di chuyển trên BC . Gọi E đối xứng với M qua AB, D đối xứng với M qua AC , xác định vị trí của M sao cho chu vi tam giác ADE nhỏ nhất. Giups mình với !
 8. GumBALL YY

  Toán 8

  Mình xin lỗi Đề là : Cho tam giác ABC có Góc A = alpha độ , M di chuyển trên BC . Gọi E đối xứng với M qua AB, D đối xứng với M qua AC , xác định vị trí của M sao cho chu vi tam giác ADE nhỏ nhất. Giups mình với !
 9. GumBALL YY

  Toán 8

  Mình xin lỗi Đề là : Cho tam giác ABC có Góc A = alpha độ , M di chuyển trên BC . Gọi E đối xứng với M qua AB, D đối xứng với M qua AC , xác định vị trí của M sao cho chu vi tam giác ADE nhỏ nhất. Giups mình với !
 10. GumBALL YY

  Toán 8

  Cho tam giác ABC có Góc A = alpha độ , M di chuyển trên BC . Gọi E đối xứng với M qua AC , xác định vị trí của M sao cho chu vi tam giác ADE nhỏ nhất. Giups mình với !
 11. GumBALL YY

  Đoàn kết Never chết

  Đoàn kết Never chết
 12. GumBALL YY

  Sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong trái tim bạn !

  Sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong trái tim bạn !
 13. GumBALL YY

  Toán 8

  Chứng minh tích của 4 số nguyên liên tiếp cộng với 1 là số chính phương Giup mình với :r10
 14. GumBALL YY

  Toán 8

  Bài 1: Tìm cặp gía trị x,y là số nguyên thỏa mãn : xy - 3y - 1 = 0 Giup mình với JFBQ00134070103AJFBQ00134070103A
Top Bottom