Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Đề dự bị ĐH năm 09 môn toán

  https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
 2. K

  Văn 6 Đọc hiểu văn bản Cong công và con cóc

  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: CON CÔNG VÀ CON CÓC Ở khu rừng nọ, có một con Công và một con Cóc sống đã lâu ngày. Cóc bé nhỏ, trần trụi mốc meo, xấu xí như hòn đất. Công thì cao lớn, có bộ lông tha thướt, đủ các màu xanh óng ả. Cóc thường im lìm chẳng nói chẳng rằng, hì hụi nhảy...
 3. K

  Toán Phương trình bậc 1, bậc 2

  Cho phương trình : Tìm m để phương trình có 2 nghiệm và Tìm 2 nghiệm đó
 4. K

  Toán Hàm số bậc 1 và bậc 2

  Tìm điều kiện của m để pt sau : m( 2x + 1) = 5x - 1 a. Có nghiệm duy nhất b. Vô nghiệm c. Vô số nghiệm
 5. K

  Toán BT phương trình bậc hai

  Tìm m sao cho phương trình có đúng một nghiệm dương
 6. K

  Toán BT phương trình bậc hai

  10. Tìm m để phương trình : có đúng một nghiệm dương 11. Tìm m để phương trình : có đúng 1 nghiệm âm 12. Tìm giá trị k nguyên lớn nhất để phương trình có nghiệm 13. Tìm các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm nguyên 14. Tìm các gúa trị nguyên của m để phương trình sau có nghiệm...
 7. K

  Toán BT phương trình bậc hai

  6. Cho phương trình . . Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó 7. Tìm m sao cho phương trình có đúng một nghiệm dương 8. Tìm m để phương trình : a. có 2 nghiệm bé hơn 2 b. có đúng 1 nghiệm dương c. có 2 nghiệm mà 1 nghiệm lớn hơn 2 và nghiệm kia bé hơn 2 9. Tìm m để phương...
 8. K

  Toán BT phương trình bậc hai

  1. Cho phương trình : a. Xác định m để pt có 2 nghiệm trái dấu b.Xác định m để pt có 2 nghiệm âm phân biệt
 9. K

  Hóa Hóa 10

  Hòa tan 6,9g hỗn hợp gồm Mg và 1 kim loại hóa trị II bằng 500 ml dung dịch loãng thu được 13,44 lít ở dktc a. Xđ kim loại hóa trị II b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đâu c. Tinh nồng độ mol của các chất trong dung dịch A thu đc sau phản ứng - Các bạn làm đầy đủ giúp mình...
 10. K

  Hóa Hóa 10 - Chương 2

  Có 2 nguyên tố A, B cùng thuộc 1 chu kỳ có tổng số hiệu nguyên tử là 28. Trong oxit cao nhất của B là BO3 - Tìm A,B
 11. K

  Hóa Hóa 10 - Chương 2

  Cho 24g muối cacbonat của 2 kim loại nhóm IA ở 2 chu kỳ kế tiếp phản ứng với dung dịch HCl thu được 4,48 lít và dung dịch B - Tìm 2 kim loại - Tính khối lượng muối ban đầu - Tính thể tích dung dịch 0,1 M để phản ứng với dung dịch B biết lượng HCl dư 10% so với lượng phản ứng
 12. K

  Hóa Hóa 10 - Chương 2

  Cho 18,4g muối cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm IIA ở 2 chu kỳ kế tiếp phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít và dung dịch B - Tìm kim loại - Tính khối lượng muối ban đầu - Tính thể tích dung dịch 0,5 M đủ phản ứng với dung dịch B biết lượng HCl dư là 10 % so với lượng phản ứng
 13. K

  Hóa Hóa 10 - Chương 2

  Cho 8,5g hỗn hợp A gồm 2 kim loại kiềm ( nhóm IA ) thuốc 2 chu kỳ kế tiếp phản ứng với 91,8g sau phản ứng thu được 3,36l và dung dịch B - Tìm kim loại, tính khối lượng mỗi kim loại trong A - Tính nồng độ % mỗi chất có trong dung dịch B
 14. K

  Hóa Hóa 10 - Chương 2

  Cho hợp chất khí với hidro của R là RH. Trong oxit cao nhất R chiếm 38,798% khối lượng. - Tìm R - Ví trị của R trong bảng tuần hoàn
 15. K

  Hóa Hóa 10 - Chương 2

  Cho 2 nguyên tố X,Y thuộc cùng 1 nhóm A ở chu kỳ kế tiếp trong bảng tuần hoàn có tổng số hiệu là 22; 32; 18 - Tìm X,Y - Viết cấu hình e nguyên tử X,Y - Viết công thức oxit cao nhất, hợp chất khí với hidro, hidroxit cao nhất của X,Y
 16. K

  Hóa Hóa 10 - Chương 2

  Cho các nguyên tố X,Y có số hiện nguyên tử là Z = 17 và Z = 19 - Viết cấu hình e nguyên tử và ion của X,Y - Số e ngoài cùng, tính kim loại, phi kim - So sánh tính chất của X,Y với các nguyên tố trong cùng chu kỳ và trong cùng nhóm A - Viết CT oxit cao nhất, hợp chất khí với Hidro ( nếu có ) -...
 17. K

  Toán Hàm số bậc 2

  Vẽ đồ thị của hàm số . Hãy sử dụng đồ thị để biện luận theo tham số m, số điểm chung của hàm số trên với đường thẳng y = m
 18. K

  Toán Hàm số bậc 2

  Vẽ đồ thị của các hàm số sau a. b. c.
 19. K

  Toán Hàm số bậc 2

  Xác định parabol biết : a. (P) : y = đi qua điểm A(1;0) và có trục đối xứng b. (P) : đi qua điểm A(0;5) và có đỉnh I(3;-4) c. (P) : đi qua điểm A(1;1). O(0;0) d. (P) : đi qua điểm A(1;0) và có đỉnh I có tung độ bằng -1
 20. K

  Toán Hàm số bậc 2

  Tìm tọa độ giao điểm của các cặp đồ thị của các hàm số sau : a. y = x - 1 ; b. y = -x + 3 ; c. y = 2x - 5 ; d. ;
Top Bottom