Kết quả tìm kiếm

  1. F

    Toán 9 Tính $\sqrt{x^8+10x+13}$

    Lm cách nào để từ x thì suy ra được phương trình có nghiệm là x được ạ:Tuzki12
  2. F

    Toán 9 Tính $\sqrt{x^8+10x+13}$

    Cho x = \dfrac{-1 -\sqrt 5}2. Tính giá trị của biểu thức M =\sqrt{x^8 + 10x + 13} giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều
Top Bottom