Kết quả tìm kiếm

 1. minuoleum

  Toán 12 Điều kiện min max

  Giải giúp em bài này với ạ
 2. minuoleum

  Sinh 12 Tế bào sinh tinh giảm phân

  1 tế bào thực hiện quá trình sinh tinh trong quá trình giảm phân có 1 cặp NST ko phân ly ở giảm phân 2. Vậy 1 tế bào tạo ra bao nhiêu loại giao tử?
 3. minuoleum

  không ạ

  không ạ
 4. minuoleum

  chào bạn :)))

  chào bạn :)))
 5. minuoleum

  Toán 11 Chứng minh đồng quy

  Giúp mình bài này với ạ
 6. minuoleum

  Toán 11 Chứng minh thẳng hàng

  Giải giúp mình bài này với ạ
 7. minuoleum

  Toán 11 Hệ phương trình

  Giải phương trình \begin{cases} 2x^3-7x^2+8x-2=y \\ 2y^3-7y^2+8y-2=z \\ 2z^3-7z^2+8z-2=x \end{cases} Giải giúp mình bài này với ạ !
Top Bottom