Kết quả tìm kiếm

 1. H

  One more shot

  One more shot
 2. H

  mình sẽ rút king nghiệm

  mình sẽ rút king nghiệm
 3. H

  English 8 revision (unit 4,5,6)

  1. Their mother said to them, “Don’t make so much noise.” ....The mother told them not to make so much noise............................................................................................................................................ 2. The traffic policeman said, “Show me your...
 4. H

  Toán [Lớp 8] Tìm x,biết:

  b , Pt đã cho tương đương với (5x-8)25x^{2}+(5x-8)10x+(5x-8)28=0 <=> (5x-8)(25x^{2}+10x+28) =0 Ta có : 25x^{2}+10x+28= (5x+1)^{2}+27 >0 Suy ra 5x-8=0 <=> x=8/5
 5. H

  Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Ta có : p+n+e=52 => 2p+n=52 ( vì p=e) p+e-n=16 => 2p-n =16. Giải hệ được p= 17, n=18
 6. H

  Ngoại ngữ RELATIVE CLAUSE ( mệnh đề quan hệ)

  google search là ra, dạng này cũng bt, làm nhiếu sẽ quen
 7. H

  Ngoại ngữ Reported Speech

  1.Jane asked Bill when he expected to finish his assignment. 2.The man asked the boy if he could show him the way to the bank. 3.Fred asked the postman if there were any letters for him that day. 4.Henry asked the librarian how many books he could borrrow at a time. 5.He said those old...
 8. H

  là sao?

  là sao?
 9. H

  :v swifties kìa

  :v swifties kìa
 10. H

  Toán bất đẳng thức

  Anh thi IMO à :v
 11. H

  Toán Số học

  Nếu không làm cách k cần CM x nguyên mà ra số hữu tỉ thì làm ntn ạ?
 12. H

  No pain, no gain.

  No pain, no gain.
 13. H

  Toán Số học

  Từ chỗ này là k đc ạ
 14. H

  Toán Số học

  vân tương tự mà bạn @Nữ Thần Mặt Trăng
 15. H

  Toán Số học

  Ai báo cáo bác giờ? :v
 16. H

  Toán Số học

  gõ lại telex đc k ạ?
 17. H

  Toán Số học

  Bài 1: Tìm số nguyên dương m,n sao cho 2^{n}+21=m^{2} Bài 2: Tìm số hữu tỉ x sao cho x^{2}+x+5 là số chính phương Bài 3: Giải phương trình nghiệm nguyên a, 2x+1=y(x^{2}+x+1) b, 5x+25=-3xy+8y^{2} c, \left | \frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}} - \frac{1}{10}\right |=...
 18. H

  Ngoại ngữ Viết Lại Câu

  1.I'm not interested in finding a new job. 2. Would you mind lending me yourBen? 3. We'd prefer you not to smoke 4. She started working as a secretary two years ago 5. Lan finally succeeded in getting a job 6. It took us two hours to get to London 7. She prefers riding to driving 8. He suggested...
 19. H

  Toán Cực trị

  Bài 1: Cho xy>0, x+y>=3. Tìm Min của P= 6x^{2}+4y^{2}+10xy+\frac{4x}{y}+\frac{3y}{x}+2016 Bài 2: Cho a,b,c >0 thỏa mãn\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=1. Tìm Min của P= \sum \sqrt{2a^{2}+ab+2b^{2}} @bonechimte@gmail.com mấy bài này nè bác
Top Bottom