Kết quả tìm kiếm

  1. marucohamhoc

    Có một lúc nào đó, bạn ngồi lại và tự hỏi "phía cuối con đường" của mình là gì chưa? Có người...

    Có một lúc nào đó, bạn ngồi lại và tự hỏi "phía cuối con đường" của mình là gì chưa? Có người cho rằng đó là cuối cuộc đời mình, có người cho rằng đó là sự kết thúc của một con đường cũ để chuyển sang một giai đoạn mới...Và chắc rằng sẽ có rất nhiều suy nghĩ khác nữa. Vậy tại sao bạn lại không...
Top Bottom