Kết quả tìm kiếm

 1. H

  English THPT Dò đáp án

  Câu 17 ảnh 1 thì sao nhỡ!!!
 2. H

  English THPT Dò đáp án

  Mọi người coi hộ e, có sai câu nào không ạ !!!!
 3. H

  Đúng ờ

  Đúng ờ
 4. H

  Bạn kh tin tui nhưng tui có đủ khả năng tin vào vị trí và những gì tui có thể làm được trong...

  Bạn kh tin tui nhưng tui có đủ khả năng tin vào vị trí và những gì tui có thể làm được trong thời gian vừa qua. Sự mất tin tưởng tạo ra sự nghịch đảo về ý hệ.....
 5. H

  Một sự nhìn nhận hẹp, có thể đem đến sai lầm...

  Một sự nhìn nhận hẹp, có thể đem đến sai lầm...
 6. H

  GDCD Pháp luật với đạo đức

  * Hai loại vi phạm này có quan hệ chặt chẽ với nhau: + Trong quá trình xây dựng pháp luật, Nhà nước luôn cố gắng đưa những vi phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội và chân các vi phạm pháp luật. + Pháp luật là một phương tiện đầy đủ để thể hiện và bảo vệ...
 7. H

  Sử 12 Đánh giá vai trò

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! - Là liên minh hợp tác toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả của khu vực Đông Nam Á và khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. - Là nhân tố quan trọng bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực...
 8. H

  GDCD Bản chất

  - Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. - Mang bản chất giai cấp sâu sắc, pháp luật do Nhà nước ,đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện. ( Sách giáo khoa Giáo dục công dân 12 trang 7 ) Ngoài ra bạn...
 9. H

  Sử 12 Giá trị kết hợp

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! * Giá trị của kết hợp chủ nghĩa Mac Lênin với phong trào yêu nước đối với cách mạng Việt Nam: - Tạo chỗ dựa vững chắc và góp phần nhân lên sức mạnh của Đảng Cộng sản Viện Nam và giai...
 10. H

  GDCD Nhà nước quản lý

  Quản lý xã hội bằng pháp luật nghĩa là... + Nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật và đời sống của từng người dân và của toàn xã hội + Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật thì phải làm cho dân biết pháp luật, biết quyền lợi và...
 11. H

  Sử 12 Nguy cơ

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! - Theo thỏa thuận tại Hội nghị Potsdam (tháng 8/1945), quân Anh và Trung Hoa Dân quốc dưới danh nghĩa phe Đồng minh vẽ vào Đông Dương để thực hiện nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật với...
 12. H

  Sử 12 Điều kiện lịch sử

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! + Điều kiện lịch sử mới của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai: Chiến tranh thế thứ hai, chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, chủ nghĩa đế quốc...
 13. H

  Sử 12 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! - Chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác .Từ sau chiến tranh lạnh kinh tế trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế hầu hết các quốc...
 14. H

  Sử 12 Tương đồng Lào với Camphuchia

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! + Nét tương đồng: - Cùng trải qua các thời kỳ chiến đấu chống kẻ thù chung * Thực dân Pháp (1945 - 1954), đế quốc Mỹ (1954 – 1975), hiện nay cùng xây dựng và phát triển đất nước. - Thời...
 15. H

  Sử 12 Tương đồng Lào với Việt Nam

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! - Cùng trải qua các thời kỳ chiến đấu chống kẻ thù chung: Thực dân Pháp (1945 – 954), đế quốc Mỹ (1954 – 1975). - Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo chung cách mạng hai nước (1945 – 1951)...
 16. H

  Sử 12 Phong trào giải phóng

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! + Nét khác biệt cơ bản về nhiệm vụ, mục tiêu giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, Phi với khu vực Mỹ Latinh: - Ở châu Á, châu Phi đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để...
 17. H

  Sử 12 Liên Xô

  Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé! - Thành tựu về công nghiệp + Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp trên thế giới ( sau Mỹ ) + Công nghiệp dầu mỏ, than, thép có sản lượng cao nhất thế giới. + Đi đầu trong công...
 18. H

  Chào bạn, cho mình làm quen với !!!

  Chào bạn, cho mình làm quen với !!!
 19. H

  Chào e, cho chị làm quen với

  Chào e, cho chị làm quen với
 20. H

  Chào bạn

  Chào bạn
Top Bottom