Kết quả tìm kiếm

 1. Minh Chiến ^_^

  Sinh 9 Qúa trình nguyên phân trên tiêu bản NST

  Mọi người ơi,giúp mình làm bài này với: Mình cảm ơn trước.
 2. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài hóa khó

  Mọi người ơi,giải giúp mình bài này với,mình cần gấp: Mình cảm ơn trước.
 3. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài tập về khí.

  Mọi người ơi,giải giúp mình bài này với,mình đang cần gấp: Mình cảm ơn trước.
 4. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Bài tập về tách các chất.

  Mọi người ơi,giải giúp mình bài này với,mình cần gấp: Mình cảm ơn trước.
 5. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài hóa khó trong đề thi huyện

  Mọi người ơi,giải giúp mình bài này với,mình đang cần gấp: Mình xin cảm ơn trước.
 6. Minh Chiến ^_^

  https://diendan.hocmai.vn/threads/mot-so-bai-hoa-kho.857297/post-4148162 mọi người làm giúp mình...

  https://diendan.hocmai.vn/threads/mot-so-bai-hoa-kho.857297/post-4148162 mọi người làm giúp mình với,mình cần gấp.
 7. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài hóa khó

  Mọi người ơi,giúp mình làm 3 bài này với,mình đang cần gấp: Mình cảm ơn trước.
 8. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài hóa khó

  Mọi người ơi,giúp mình 2 bài này với,mình đang cần gấp: Mình cảm ơn trước.
 9. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài tập về chuỗi phản ứng

  Bạn cho mìn hỏi cái PT từ ba(oh)2 ra co2 là gì đấy??
 10. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Tìm CTPT của 1 kim loại khi chưa biết hóa trị

  Mọi người ơi,làm giúp mình bài này với,mình đang cần gấp: Dẫn dòng khí Hiđro dư đi qua một lượng oxit sắt nung nóng.Sản phẩm hơi tạo ra hấp thụ vào 15 gam dung dịch H2SO4 50% thì nồng độ dung dịch giảm đi 27,3%.Chất rắn thu được sau phản ứng khử được hòa tan hoàn toàn bằng một lượng vừa đủ dung...
 11. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài tập về chuỗi phản ứng

  Mọi người ơi,làm giúp mình mấy bài này với: Mình cảm ơn trước.
 12. Minh Chiến ^_^

  Ok chị

  Ok chị
 13. Minh Chiến ^_^

  Em chỉ xem tham khảo thôi chứ không làm được vì còn bận nhiều việc lắm.

  Em chỉ xem tham khảo thôi chứ không làm được vì còn bận nhiều việc lắm.
 14. Minh Chiến ^_^

  uk chị :D

  uk chị :D
 15. Minh Chiến ^_^

  uk chị

  uk chị
 16. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Chuỗi phản ứng

  Mọi người làm giúp mình bài này mình với: Mình cảm ơn trước
 17. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Chuỗi phản ứng

  Phần c) là A và B phản ứng với nhau cho ra Mg(OH)2
 18. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Chuỗi phản ứng

  Mọi người làm giúp mình 3 phần này với: Mình cảm ơn trước.
 19. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài tập về muối

  Mọi người làm giúp mình bài này với: Cho 3 gam hỗn hợp A gồm Al và Mg hoà tan hoàn toàn bằng H2SO4 loãng giải phóng 3,36 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B.Cho NaOH dư vào dung dịch B,lấy kết tủa rửa sạch nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn.Cho 1,5 gam A tác dụng với dung dịch CuSO4...
 20. Minh Chiến ^_^

  Hóa 9 Một số bài tập nâng cao về muối.

  Mọi người làm giúp mình bài này với Khi phân tích 2 oxit và hai hiđroxit tương ứng của một kim loại M ta được các số liệu sau: -Tỉ số thành phần % về khối lượng của oxi trong hai oxit là 20:27. -Tỉ số thành phần phần % về khối lượng của nhóm hiđroxit trong hai hiđroxit là 214:270 a.Xác định kim...
Top Bottom