Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Toán 12 Cần giúp một số câu trong đề thi thử

    Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z+2-6i|=|\overline{z}-3+5i| và số phức z_1 có phần thực bằng phần ảo. Gía trị nhỏ nhất của biểu thức |z-z_1+z_1^2| giúp em câu 41,42,43 và câu 48 được không ạ.Mấy câu này em không hiểu cho lắm mong được mọi người giúp đỡ
Top Bottom