Kết quả tìm kiếm

  1. tuannguyen0601

    hello cho xin fb nch zui đi

    hello cho xin fb nch zui đi
  2. tuannguyen0601

    Vật lí xác định điện trường tổng hợp

    cho hai điện tích bằng nhau q=10uc đặt tại A,B cách nhau 20cm. tính cường độ điện trường tại M, biết a.tam giác MAB vuông cân tại A. b> tam giác MAB vuôn tại A có góc M bằng 60 độ c, tính và vẽ lực điện tác dụng lên q1= 5uC tại M trong 2 trường hợp. giải giúp em với mng ơi
Top Bottom