Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Sinh [Sinh 12] Xác suất trong quy luật di truyền

    Giúp mình nha! :)Cảm ơn trước:p Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được f1 có 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56.25%.Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ ở F1, xác suất để thu được cậy thuần chủng là bao nhiêu?
  2. N

    Toán chứng minh bất đẳng thức giúp tớ với

    Chứng minh bất đẳng thức \frac{a+c}{b+c}+\frac{a+c}{a+d}\geq \frac{4(a+c)}{a+b+c+d}
Top Bottom