Kết quả tìm kiếm

 1. Mai Huyền My

  Toán Hình thang

  Cho Δ ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD ⊥ AB và HE ⊥ AC.Gọi O là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh AH=DE. b) Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và HC. Chứng minh tứ giác DEQP là hình thang vuông. c) Chứng minh O là trực tâm của tam giác ABQ. d) Chứng minh S ABC =2S DEQP
 2. Mai Huyền My

  Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

  Tên đày đủ: Mai Huyền My Lớp :8 Địa chỉ email: mymaihuyen2k4@gmail.com Duyệt ! :
 3. Mai Huyền My

  Toán 8

  uk bạn :p:p:p:p;);)..........
 4. Mai Huyền My

  Toán 8

  CMR nếu x^4 -4x^3+ax^2-4bx+c chia hết cho x^3+3^2-9x-3 thì a+b+c=0 :pGiúp mk nhé..thanks:p
Top Bottom