Kết quả tìm kiếm

 1. thienyet1711

  Hóa xđ CTPT

  í lộn với phèn chua thì có hai công thức 1 là k2so4.al2(so4)3.24h2o 2 là KAl(SO₄)₂·12H₂O. e thử giải lại theo 2 cách đặt R cho tương ứng mà làm sao thì cuối cùng chạy a H2O vẫn khỏe hơn còn tốt hơn nữa thì tìm ra được a thì ngon
 2. thienyet1711

  Hóa Nâng cao

  bào này cũng dễ thôi tính số mol (CO3)2- bằng như bạn trên tính ra số mol (CO3)2- bằng số mol CO2 cũng bằng số mol OXI trong oxit rồi ta lập được hệ như trên sau đó có số mol của từng oxit rồi kết luận %từng oxit trong hh
 3. thienyet1711

  Hóa xđ CTPT

  đề bào có lộn ko e ơi nếu công thức của phèn nhôm là R.Al(SO4)2 mới cho ra Kali ta có số gam nước là 3.555-1.935 =1.62 gam lập biểu thức \frac{1.935}{R+ 27+ 96*2}=\frac{1.62}{18*a} chạy a là số nguyên dương vì sao thì tự hiểu nhá ta có tại a=12 thì R=39 vậy R là kali đờ cờ mờ quan tâm nhưng...
 4. thienyet1711

  Toán Chứng minh hai đồ thị hs vuông góc

  Cái này lớp 10 thầy có thể giải thích nếu em học lớp 10 thì tìm lại hoặc trên mạng cũng có
 5. thienyet1711

  Toán Đại số 8

  bài 2 a) x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0 (x-1)(x^2-4x+4)=0 suy ra x=1 và x=2 b) 2x^3 - x^2 + 3x + 6 =0 (x+1)(2x^2-3x+6)=0 suy ra x=-1 c) (x^2+x)(x^2 +x + 1 ) = 6 khai triển ta có x^4+2x^3+2x^2+x-6=0 <=> (x-1)(x+2)(x^2+x+3)=0 suy ra x= 1 và x=2 d). (x^2 - 4x)^2 - 8(x^2-4x) +15 = 0 đặt ẩn phụ T=x^2 -...
Top Bottom