Kết quả tìm kiếm

 1. caubengungo214644

  Hóa chuỗi phương trình hóa học

  xenlulozo sr bạn nhé @@
 2. caubengungo214644

  Hóa chuỗi phương trình hóa học

  sr bạn cái ở trên lần lượt là đk của từng pt Pt đầu đk là H3O+, pt 2 đk là xt enzim , pt 3 đk là ZnO,MgO, 450oC, pt 4 đk là t0,xt,p
 3. caubengungo214644

  Hóa chuỗi phương trình hóa học

  H3O+ enzim ZnO, MgO t0,p,xt Glucozơ --------> X -------------> Y -------------->Z----------------->T. 450oC T là chất nào? Mn viết jup pt ra lun hộ nhé
 4. caubengungo214644

  Toán bài tập cực trị

  2 căn 7
 5. caubengungo214644

  Toán bài tập cực trị

  Bài 1 Cho hàm số : y=2.x^3 + 9m.x^2 +12m^2.x+1 tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị bằng 2 Bài 2 Cho hàm số: y= x^3 + 2m.x^2 + (m+3).x + 4 và đường thẳng d: y= x+4 Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt A(0;4) B,C sao cho...
 6. caubengungo214644

  Hóa [HÓA 12] Thảo luận bài tập Hóa

  X là ancol đa chức mạch hở không phản ứng với Cu(OH)2, Y là một andehit (Mx>My). Đốt cháy 0,1 mol X hoặc Y, sảm phẩm cháy đều được hấp thụ vào dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 thì đều cho cùng một lượng kết tủa. Tỉ khối của X so với Y có giá trị nào? A. 1,75 B. 2,53 C...
 7. caubengungo214644

  Toán Cực trị hàm số jup với

  Cho hàm số : y=2x^3- 3(m+1)x^2+6mx+m^3 Tìm m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng căn
 8. caubengungo214644

  Hóa bài tập hh ancol và ax

  Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 1 ax cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng sô nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (H% este hóa =60). m=???
 9. caubengungo214644

  Hóa Bài hóa 11 này khó quá mn ơi

  Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C,H,O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98 gam X phản ứng được với tối đa 0,63 mol NaOH trong dung dịch, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 46,62 gam muối khan Z và phần hơi chỉ có H2O. Nung nóng Z trong O2 dư, thu...
 10. caubengungo214644

  Hóa Chuỗi pthh

  Cho các chất: C2H6, C2H4, CH3CHO, CH3COOCH=CH2. Số chất phù hợp với chất X theo sơ đồ: C2H2------>X--------->Y---------->CH3COOH A.4 B.3 C.2 D.1
Top Bottom