Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Ngọc Khánh Ly

  Sinh [Sinh 9] Thể đa bội

  hãy giải thích vì sao thể đa bội có kích thước cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản lớn hơn so với thể lưỡng bội?
 2. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa 9- Kim loại

  Để hòa tan 1,95g kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và thu được 0,672 lít khí H2(đktc). Mặt khác nếu hòa tan 1,6g oxit của kim loại Y cũng cần dùng V ml dung dịch HCl ở trên. Xác định hai kim loại X và Y.
 3. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa 9- Kim loại

  Một số kim loại Cu, Ag, Fe, Mg, Na a) Dẫn điện tốt nhất? b) Dễ nóng chảy nhất
 4. Trần Ngọc Khánh Ly

  Tin 9 Powerpoint

  Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để chèn được video trong powerpoint vậy? Mình chèn giống như trong sách, cũng chèn được. Mình đã làm 1 bản powerpoint thuyết trình về anh văn có video chạy trong máy mình vẫn được, mình lưu vào USB. Ngày hôm sau lấy USB cắm vào máy tính cô mình thì nó đen thui...
 5. Trần Ngọc Khánh Ly

  Tin 9 Powerpoint

  Bạn ơi, làm thế này thì mình cũng bít nhưng khi chuyển USB sang máy khác thì video không hoạt động, cô mình bảo phải lưu gì vào đó á
 6. Trần Ngọc Khánh Ly

  Tin 9 Powerpoint

  Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để chèn được video trong powerpoint vậy? Mình chèn giống như trong sách. Mình đã làm 1 bản powerpoint thuyết trình về anh văn có video rồi lưu vào USB. Ngày hôm sau lấy USB cắm vào máy khác thì nó đen thui video và không chạy được, cô mình nói phải làm gì đó mà...
 7. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa 9

  Cho m g hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48l hỗn hợp hai khí ở đktc. cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thấy tạo ra (m+a) g kết tủa . Hãy tính a.
 8. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa 9

  có 3 chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ không nhãn là:NaCl,Na2CO3 và hh NaCl Na2CO3 hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng pphh
 9. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa 9

  Có 3 mẫu phân bón hóa học ko ghi nhãn là phân KNO3, phân NH4NO3 và (NH4)3PO4. Bằng PPHH hãy nhận mỗi mẫu phân trên và cho bít phân nào là kép, đơn
 10. Trần Ngọc Khánh Ly

  Giáo dục công dân

  Cầu Long Biên có phải là thành tựu của sự hợp tác giữa nước ta với nước Pháp không?
 11. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa Nâng cao

  1/ Cho 24,8g hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng với dd BaCl2 dư, thấy tạo ra a kết tủa . Cho a gam kết tủa trên tác dụng với dd HCl dư, thấy thoát ra 2,24 lít(đktc) khí và còn lại b gam chất rắn không tan. Tính a,b.
 12. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa 9

  Cho các muối Na2SO3, K2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaCO3, Ca2SO4 Một hs đã lấy 1 trong các chất làm thí nghiệm và có kết quả + Cho t/dung với dd HCl, sinh ra khí CO2 + Nung nóng cũng thấy sinh ra khí CO2 + Nung nóng hoàn toàn, rồi cho chất rắn sau phản ứng tác dụng với dd HCl cung thu khí CO2 Hãy cho...
 13. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa Nâng cao

  Chỉ dùng HNO3 hảy nêu PPHH để nhận biết 2 dd không màu: dd KOH và dd phenolpktalein
 14. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa 9

  Chỉ dùng dd HNO3 hãy nhận biết 2dd không màu đựng trong 2 lọ mất nhãn: ddKOH, dd phenolphtalein
 15. Trần Ngọc Khánh Ly

  Hóa 9

  Cho mình hỏi ZnO có tác dụng được với Cu(OH)2
 16. Trần Ngọc Khánh Ly

  Hóa BT Hóa 9

  Lấy 300ml dung dịch NaOH(chưa biết nồng độ) cho vào cốc thủy tinh. Thêm vào cốc thủy tinh một mẩu giấy quỳ tím. - Cho biết quỳ tím có màu gì? - Thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M vào cốc cho đến khi quỳ tím trở lại màu tím thì dùng hết 450ml dd HCl. Tính CM của dd NaOH.
 17. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa Nâng cao

  Dd X chứa H2SO4 và HCl theo tỉ lệ mol 1:1, để trung hòa 100 ml dd X cần 400 ml dd NaOH 5% ( D=1,2 g/ml) a) tính nồng độ mol của mỗi axit trong dd X b) Cô cạn dd sau phản ứng. Cho biết tổng khối lượng muối thu được
 18. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa Nâng cao

  tại sao lại chia 80 vậy bạn?
 19. Trần Ngọc Khánh Ly

  BT Hóa Nâng cao

  Hòa tan hoàn toàn a gam CuO và 420g dd H2SO4 40%, ta được dd X chứa H2SO4 dư có nồng độ 14% và CuSO4 có nồng độ C%. Tinh a và c
 20. Trần Ngọc Khánh Ly

  Hóa BT Hóa Nâng cao

  Mình vẫn không hiểu cách bạn giải bài này cho lắm, bạn có thể nói rõ hơn 1 chút dc ko?
Top Bottom