Kết quả tìm kiếm

 1. Albert Thomas

  Toán Giải phương trình.

  1)\sqrt[4]{x-\sqrt{x^{2}-1}}+ \sqrt{x+\sqrt{x^{2}-1}}=2 2)x^{2}-x-\sqrt{x^{2}-x-13}=7
 2. Albert Thomas

  Toán Giải phương trình bằng đặt ẩn phụ.

  x+1+\sqrt{x^{2}-4x+1}=3\sqrt{x}
 3. Albert Thomas

  Toán Giải phương trình.

  \left | \sqrt{2x-1} -1\right |-2\left | \sqrt{2x-1} -2\right |+3\left | \sqrt{2x-1} -3\right |=4
 4. Albert Thomas

  Toán Hình học 10

  1)Cho tứ giác ABCD sao cho: \left | \overrightarrow{AB} +\overrightarrow{DC}\right |=\left | \overrightarrow{AD} +\overrightarrow{BC}\right | Chứng minh : AC vuông góc BD. 2)Cho tam giác ABC. Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn : \left | \overrightarrow{MA}...
 5. Albert Thomas

  Toán Bài toán về

  Cho mình hỏi để chứng minh một công thức như: 3^{n+1}+2, 51^{n}+2 ... thì có những phương pháp nào để chứng minh nó là số chính phương?
 6. Albert Thomas

  Toán Bất đẳng thức.

  Chứng minh bất đẳng thức trên với a, b,c >0.
 7. Albert Thomas

  Toán Bất đẳng thức.

  \frac{a^{3}}{b^{2}c+bc^{2}}+\frac{b^{3}}{c^{2}a+ca^{2}}+\frac{c^{3}}{a^{2}b+ab^{2}}\geq \frac{a+b+c}{2}
 8. Albert Thomas

  Toán Chứng minh bất đẳng thức.

  \frac{ab}{a+b}+\frac{bc}{b+c}+\frac{ca}{c+a}\geqslant \frac{3}{2}
 9. Albert Thomas

  Toán Giải hệ phương trình.

  Câu a theo tớ còn trường hợp: 4x^{2}y^{2}-3=(y+1)^{2} chứ!
 10. Albert Thomas

  Toán Giải hệ phương trình.

  a)\left\{\begin{matrix} 3x^{2}y^{2}-xy^{2}-xy=2 & \\ x^{2}y^{2}+xy^{2}+xy-y^{2}-2y=2 & \end{matrix}\right. b)\left\{\begin{matrix} x^{2}+2xy+3=6y\\ 3x+xy+1=5y \end{matrix}\right. c)\left\{\begin{matrix} x^{3}-2x^{2}y-4x=y^{3}-2xy^{2}-4y\\x^{3}+2y^{3}=4x+3y \end{matrix}\right. d)\begin{bmatrix}...
 11. Albert Thomas

  Toán Giải phương trình.

  (4x^{2}+1)x=(3-x)\sqrt{5-2x}
 12. Albert Thomas

  Vật lí Điện

  Chứng minh công thức dó kiểu gì vậy cậu?
 13. Albert Thomas

  Vật lí Điện

  Cậu ơi, sao từ Im thì suy được luôn ra Ix thế?
 14. Albert Thomas

  Vật lí Điện

  Ừ. mình tính ra công thức thôi.
 15. Albert Thomas

  Vật lí Điện

  Cho mạch diện như sau: Ro nt (R // Rx). Tìm Rx để công suất tiêu thụ của Rx là lớn nhất.
 16. Albert Thomas

  Vật lí Quang học

  2 vật nhỏ giống nhau đặt song song và cách nhau 45 cm. Đặt 1 thấu kính hội tụ vào trong khoảng giữa 2 vật sao cho trục chính vuông góc với các vật. Khi dịch chuyển thấu kính thì thấy có 2 vị trí của thấu kính cách nhau là 15 cm cùng cho 2 ảnh có vị trí trùng nhau. Tìm tiêu cự thấu kính.
 17. Albert Thomas

  Vật lí Bài tập nhiệt.

  Trong một bình thí nhiệm chứa nước ở 0 độ C. Rút hết không khí ra khỏi bình, sự bay hơi của nước xảy ra khi hóa đá toàn bộ nước trong bình. Khi đó bao nhiêu phần của nước đã hóa hơi nước không có sự truyền nhiệt từ bên ngoài bình. Biết rằng ở 0 độ C, 1 kg nước hóa hơi cần cung cấp 1 lượng nhiệt...
 18. Albert Thomas

  Vật lí Nhiệt học.

  Bạn ơi, Td, Tt là gì thế?
 19. Albert Thomas

  Vật lí Nhiệt học.

  Không có hình cậu ạ. Bài không cho hình đâu cậu ạ. Còn đề thi mình lấy ở chỗ học thêm thôi.
 20. Albert Thomas

  Vật lí Nhiệt học.

  Trong một bình cách nhiệt chứa hỗn hợp nước và nước đá ở 0 độ C. Qua thành bên của bình, người ta đưa một thanh đồng có một lớp cách nhiệt bao quanh. Một đầu của thanh tiếp xúc với nước đá, đầu kia nhúng tỏng nước sôi ở áp suất khi quyển. Sau thời gian t1=15' thì nước đá trong bình tan hết. Nếu...
Top Bottom