Kết quả tìm kiếm

  1. L

    pt bậc cao

    gblpt : x^3+2ax^2+a^2x+a-1 =0 Mọi người giúp em vs ạ
Top Bottom