Kết quả tìm kiếm

 1. Phuongphoenix

  zạ okey-dokey ..//

  zạ okey-dokey ..//
 2. Phuongphoenix

  Toán Nguyên lý đi-rích-lê

  @quynhphamdq cảm ơn chị nhìu nha...// Thanks a million for you !!:):p:D:) @quynhphamdq nếu chị rảnh tay thì giải giúp e vài bài nữa đc ko...// em cảm ơn
 3. Phuongphoenix

  lệnh sư @Đình Hải giải giúp e mấy bài trong link này với...

  lệnh sư @Đình Hải giải giúp e mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyên-ly-di-rich-le.627898
 4. Phuongphoenix

  @huyenlinh7ctqp giải giúp mk mấy bài trong link này với...

  @huyenlinh7ctqp giải giúp mk mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-ly-di-rich-le.627898
 5. Phuongphoenix

  lệnh sư @conech123 giải giúp (...) mấy bài trong link này với...

  lệnh sư @conech123 giải giúp (...) mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-ly-di-rich-le.627898
 6. Phuongphoenix

  lệnh sư @duynhan1 giải giúp ... mấy bài trong link này với...

  lệnh sư @duynhan1 giải giúp ... mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-ly-di-rich-le.627898
 7. Phuongphoenix

  lệnh sư @hocmai.toanhoc giải giúp e mấy bài trong link này với...

  lệnh sư @hocmai.toanhoc giải giúp e mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-ly-di-rich-le.627898
 8. Phuongphoenix

  lênh sư @anh_anh_1321 giải giúp e mấy bài trong link này với...

  lênh sư @anh_anh_1321 giải giúp e mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-ly-di-rich-le.627898
 9. Phuongphoenix

  lệnh sư @sonmoc giải giúp e mấy bài trong link này với...

  lệnh sư @sonmoc giải giúp e mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-ly-di-rich-le.627898
 10. Phuongphoenix

  lệnh sư @nguyenbahiep1 giải giúp em mấy bài trong link này với...

  lệnh sư @nguyenbahiep1 giải giúp em mấy bài trong link này với https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-ly-di-rich-le.627898
 11. Phuongphoenix

  Toán Nguyên lý đi-rích-lê

  Các ông đi qua các bà đi lại..// ghé vào đây giải giúp mk mấy bài này nhóe :) 1/ cho 1 hình vuông ABCD và có 2017 đường thẳng thỏa mãn 2 đk: a/mỗi đường thẳng cắt 2...
Top Bottom