Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Thị Thanh Vân 5504

  Văn trả lời câu hỏi sau:

  Chiếc lá cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác vì nó không chỉ rất sinh động, khiến Giôn-xi tưởng đó là chiếc lá thường xuân thật; mà còn được vẽ bằng cả tình thương yêu con người của cụ, và bức tranh (chiếc lá) đã đem lại sự sống cho Giôn-xi.
 2. Nguyễn Thị Thanh Vân 5504

  Bệnh r :(((

  Bệnh r :(((
 3. Nguyễn Thị Thanh Vân 5504

  Đề toán năm nay sao mà khó quá vậy :(((((

  Đề toán năm nay sao mà khó quá vậy :(((((
 4. Nguyễn Thị Thanh Vân 5504

  Toán Đề toán HKI THCS Phuoc Tan 1

  Bài 1. Rút gọn (x+3)(x-3)-(x-3)^2 Bài 2. Tính a) x(x^2+4x-3)-(2x+1)(2x-1) b) (x^3-3x^2+2x-6) : (x-3) Bài 3. Phân tích đa thức thành nhân tử a) 5x^3-20x^2+20x b) x^2-4+(x-2)^2 Bài 4. Tìm x, biết: a) x^2+25=8x+9 b) x^2(x-1)=2(1-x) Bài 5. Tìm GTNN P= x^2+y^2-2x+6y+10
 5. Nguyễn Thị Thanh Vân 5504

  Đề toán HKI THCS

  Bài này làm sao giúp vs :((( Tìm x, biết: a) x^2+25=8x=9 b) x^2(x-1)=2(1-x)
Top Bottom