Kết quả tìm kiếm

 1. nguyễn phương thảo

  ........

  ........
 2. nguyễn phương thảo

  tọa độ trong không gian

  cho điểm M(2,-1,3) và điểm N(4,3,1). tìm điểm A thuộc mặt phẳng oxy sao cho | vecto MA + vecto NA| nhỏ nhất
 3. nguyễn phương thảo

  giới hạn lớp 11

  tính lim (1-cos2xcos4xcos6xcos8x)/( x^2 -1) khi x dần tới 0.
 4. nguyễn phương thảo

  hình thpt

  mọi người giúp e vs huhu
 5. nguyễn phương thảo

  hình thpt

  1. Cho hình thoi ABCD có AB:x+3y+1=0, BD: x - y+5=0 , đường thẳng AD đi qua M(1,2). tìm tọa độ B,D 2. cho hình thoi ABCD có pt BD: x=y, đường thẳng AB đi qua P(1,căn 3) , đường thẳng CD đi qua Q(-2,- 2 căn 3) . tìm A,B,C, D biế AB=AC và xB lớn hơn 1 3. cho hình thoi ABCD có I( -1,2) ,AC=2BD. tìm...
 6. nguyễn phương thảo

  toán 11

  I là giao điểm 2 đường chéo đó b
 7. nguyễn phương thảo

  toán 11

  cho HBH ABCD có I(2 căn 3 -2,5). BC=2AB, góc BAD =60 độ. điểm đối xứng của A qua B là E(-2,9). tìm tọa độ các đỉnh, biết A có hoành độ âm
 8. nguyễn phương thảo

  hình học 11

  Cảm ơn b nhé
 9. nguyễn phương thảo

  hình học 11

  cho hbh abcd có A (4,0) , đường trung tuyến kẻ từ B của tam giác ABC là d: 7x+4y-5 =0. đường trung trực của BC là 2x+ 8y -5 =0. tìm tọa độ B, C, D.
 10. nguyễn phương thảo

  help me

  sử dụng phương pháp lượng giác hóa , giải : cho x^2 + y^2 =1. tìm min, max của biểu thức p= 2(x^2 +6xy)/ 1+2xy +2y^2
Top Bottom