Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Toán 9 bài toán phân giác

  cho tam giác ABC nội tiếp (O), (I) là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. AI cắt BC và (O) lần lượt tại D và P. CMR: ID/AD = BC/AB+BC+CA
 2. C

  Toán 9 mô hình 3 đường cao lớp 9

  Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Kẻ các đường cao AD, BE, CF. H là trực tâm. AD cắt (O) tại T (T khác A). TF cắt (O) tại điểm X (X khác T). CMR: A,X,F,H,E đồng viên.
 3. C

  Toán 9 hình học 9

  Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Kẻ các đường cao AD, BE, CF. H là trực tâm. AD cắt (O) tại T (T khác A). TF cắt (O) tại điểm X (X khác T). CMR: A,X,F,H,E đồng viên.
 4. C

  Toán 9 Bất đẳng thức

  Nhờ mn giúp bài này với ạ! Với các số thực không âm x;y;z thỏa mãn x + y + z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức K = \sqrt{3x + xyz} + \sqrt{3y + xyz } + \sqrt{3z + xyz}
 5. C

  Toán 9 Cho $\Delta ABC$ nội tiếp (O)

  cho tam giác ABC nội tiếp (O), đường kính AK, H là trực tâm tam giác. Đường thẳng đi qua H vuông góc với AH cắt AC, AB lần lượt tại E và F. CMR: AK tia phân giác của góc FKE.
 6. C

  Toán 8 cho dãy số a, a+1, a+2,..,2a với a là số nguyên dương

  cho dãy số a, a+1, a+2,..,2a với a là số nguyên dương. CMR: trong dãy số đã cho có ít nhất 1 số là số chính phương
Top Bottom