Kết quả tìm kiếm

  1. N

    liên kết hóa học

    cho các nguyên tố Na, Ca, H, O, S có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp chất có KLPT <=82 mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị ? mọi người giúp mình cái. thanksJFBQ001660702027A
Top Bottom