Kết quả tìm kiếm

 1. Issei

  Toán Lớp 9

  Rút gọn: \frac{3+\sqrt{5}}{2\sqrt{2}+\sqrt{3-\sqrt{5}}}+\frac{3-\sqrt{5}}{2\sqrt{2}-\sqrt{3-\sqrt{5}}}
 2. Issei

  Văn Lớp 9

  Văn tự sự : kể lại Chiến thắng Điện Biên Phủ (kết hợp miêu tả và biểu cảm)
 3. Issei

  Hóa lớp 8

  mình cũng nghĩ là đề sai nên mới đăng lên để mấy bạn xem thử. Để mai mình hỏi lại cô.
 4. Issei

  Hóa Lớp 9

  hòa tan 3,2g CuO vào 200g dd , nồng độ dung dịch muối sau phản ứng là 11,6%. Tìm nồng độ axít ban đầu.
 5. Issei

  Hóa lớp 8

  hòa tan 3,2g CuO vào 200g dd {H}_{2}{SO}_{4}, nồng độ dung dịch muối sau phản ứng là 11,6%. Tìm nồng độ axít ban đầu.
 6. Issei

  Toán lớp 8

  Tính các góc của tam giác ABC, biết: AB=4,123; BC=5,042; CA=7,415.
 7. Issei

  Giải giúp em bài toán lớp 6

  Mình nhầm, xin lỗi Số lớn nhất là 598
 8. Issei

  Giải giúp em bài toán lớp 6

  Có 4 số: 135,175,518,598
 9. Issei

  Toán Đường thẳng

  Câu 1: 1223 đường thẳng Câu 2: 190 đường thẳng
 10. Issei

  Toán Toán 8

  Cho a,b,c là những số hữu tỉ khác 0, từng đôi một khác nhau và a+b+c=0. Tính S =(\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b})(\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}+\frac{a-b}{c})
 11. Issei

  Toán toán violympic lớp 8

  mình đã biết cách giải như bạn nói rồi. mình chỉ muốn biết cách giải chi tiết thôi
 12. Issei

  Toán toán violympic lớp 8

 13. Issei

  Toán toán violympic lớp 8

  giúp mình với: cho a+b+c=0 và a,b,c đều khác 0. Rút gọn biểu thức: \frac{2ab}{a^{2}+(b-c)(b+c)}+\frac{2bc}{b^{2}+(c-a)(c+a)}+\frac{2ca}{c^{2}+(a-b)(a+b)} được kết quả là:
 14. Issei

  Toán toán violympic lớp 8

  giúp mình với: cho a+b+c=0 và a,b,c đều khác 0. Rút gọn biểu thức: M=2ab/(a^2+(b-c)(b+c))+2bc/(b^2+(c-a)(c+a))+2ca/(c^2+(a-b)(a+b)) được kết quả là:
Top Bottom