Kết quả tìm kiếm

 1. Mim Mochi

  dzạ vâng ạ ^^

  dzạ vâng ạ ^^
 2. Mim Mochi

  Toán 12 Tiệm cận

  Đồ thị hàm số \frac{-x}{\sqrt{x^2-5x+6}} có bao nhiêu đường tiệm cận A.1 B.2 C.3 D.4
 3. Mim Mochi

  Toán 12 Cực trị hàm hợp

  C ơi e còn bài này c có thể giải giúp e kh ạ???
 4. Mim Mochi

  Toán 12 Cực trị hàm hợp

  E hiểu rồi ạ! E cảm ơn c nhá :Tonton9
 5. Mim Mochi

  Toán 12 đơn điệu hàm số

  Dạ e hiểu rồi !!! Em cảm ơn ạ :Tonton16
 6. Mim Mochi

  Toán 12 đơn điệu hàm số

  C giải thích thêm chỗ này giùm e đựt hok ạ? Em kh hiểu lắm
 7. Mim Mochi

  Toán 12 đơn điệu hàm số

  Nhờ mng giải giúp mình với ạ
 8. Mim Mochi

  Toán 12 Cực trị hàm hợp

  Mng giải giúp mình với ạ !!! Mình cảm ơn
 9. Mim Mochi

  Toán 12 cực trị hàm hợp

  Mng giải giúp e với ạ !!!
 10. Mim Mochi

  Toán 12 Cực trị hàm số

  Mng giải giúp e với ạ !!!
 11. Mim Mochi

  Toán 12 Cực trị hàm hợp

  Mng giải giúp e với ạ !!!!
 12. Mim Mochi

  Toán 12 tìm m

  dạ cho e hỏi ở chỗ (0;1) là ngoặc tròn mà ở dưới mình lại để bé hơn hoặc bằng 1 ạ
 13. Mim Mochi

  Toán 12 tìm m

  Cho hàm số y=f(x)=x^4-2x^2. Biết rằng hàm số nghịch biến trên khoảng (0;\frac{m}{6}). Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bài toán ? A. 5 B.7 C. 6 D. vô số
 14. Mim Mochi

  Toán 12 Lũy thừa

  ôi e cảm ơn chị nhaa ^^ :Tonton9
 15. Mim Mochi

  Toán 12 Lũy thừa

  chỗ b^1/2:b^1/2 không phải là bằng b^1/2-b^1/2=0 ạ ?
 16. Mim Mochi

  Toán 12 Lũy thừa

  Cho b>0. Biểu thức P=\dfrac{\sqrt[5]{b^2\sqrt{b}}}{\sqrt[3]{b\sqrt{b}}} được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: Giúp mìn với ạ ^^
Top Bottom