Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Toán 12 Ứng dụng của tích phân

  Giúp em câu 37 ạ
 2. C

  Toán 12 Tính góc giữa 2 MP

  Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1,2,0) ,B(1,0,-1), C(0,3,1), D(2,1,3). Gọi (P), (Q) là các mặt phẳng đi qua 2 điểm A, B và cách đều C, D. Gọi (α) là góc giữa 2 mp (P), (Q). Tính cosα
 3. C

  Toán 12 Trong không gian Oxyz, cho điểm A(4,2,1). Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục Oy sao cho khoảng cách từ điểm A(4,2,1) đến mặt phẳng (α) là lớn nhất.

  Trong không gian Oxyz, cho điểm A(4,2,1). Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục Oy sao cho khoảng cách từ điểm A(4,2,1) đến mặt phẳng (α) là lớn nhất. Viết phương trình mặt cầu tâm I(1,1,1) và tiếp xúc với mặt phẳng (α). A. (x-1)²+(y-1)²+(z-1)²=1 B. (x-1)²+(y-1)²+(z-1)²=25/17 C...
 4. C

  Vật lí 12 Sóng ánh sáng

  Thí nghiệm young với ánh sáng có bước sóng biến thiên liên tục từ 390 nm đến 730nm. Khoảng cách giữa 2 khe sáng bằng 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3,2m. Xác định vị trí gần vân sáng trung tâm nhất mà tại đó có sự trùng nhau của 3 vân sáng và 3 vân tối ( vẽ quang phổ ra giúp mình nhé vì...
 5. C

  Vật lí 12 Sóng ánh sáng

  1.Để đo bước sóng lamda2 của một bức xạ đơn sắc có giá trị trong khoảng từ 420nm đến 720nm, người ta chiếu đồng thời bức xạ này và một bức xạ đơn sắc lamda1=440nm vào hai khe young. Trong khoảng giữa hai vân sáng trên màn có màu giống vân sáng trung tâm gần nhau nhất, có tổng cộng 24 vân sáng...
Top Bottom